fbpx

For et offentlig teknologiselskap som jobber mot transportbransjen søker vi en Prosjektkoordinator som skal jobbe i avdelingen Digitale Plattformer og Systemer («DPS») som jobber med en rekke nye teknologier som skal implementeres i ulike prosjekt.

Det er en rekke aktiviteter og prosjekter som iverksettes parallelt.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Da alt ikke ennå er konkludert, er det behov for en ressurs for å være bindeleddet mellom DPS sine aktiviteter og de andre parallelle prosjektene og initiativene.
Det er ikke intensjonen et konsulenten skal gå inn i de pågående aktivitetene, men det er behov for å ta en koordinerende rolle. Det er mange interessenter involvert, som DPS-interne utviklingsteam, andre fagavdelinger i selskapet og eksterne leverandører og operatører.
Rollen vil sitte tett sammen med de ulike teamene i kundens lokaler.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
– Være kontaktpunkt for eksterne interessenter og prosjektledere
– Sørge for koordinering, informasjon og samkjøring av prosjektplaner og veikart i nært samarbeid med teamledere, domeneansvarlige, fagansvarlige
– Tydeliggjøre prosjektorganisasjonen

Rollen rapporterer til leder for plattformdrift, og jobber i tett samarbeid med relevante domeneansvarlige og teamleder.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
– Dokumentert erfaring med prosjekt-/programledelse og koordinering
– Teknisk kompetanse og forståelse av kompleksarkitektur
– Erfaring med offentlige anskaffelser
– Erfaring med iterative leveranser
– Skandinavisk(norsk/svensk/dansk)minimum nivå C1 ,Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Bruk av Jira og Confluence

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
– Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
– Evne til å jobbe strukturert, smidig og raskt
– Evne til å jobbe seg inn i en kompleks organisasjon med mange interessenter
– Selvdreven og tar initiativ

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: