fbpx

Statens vegvesen søker løsningsarkitekter for spennende prosjekter. Det varierer fra ITS-prosjekter med autonome kjøretøy, digitalisering av tjenester for trafikanter som f.eks digitalt førerkort og elektronisk helseattest, innføring av stordataplattform og mange flere. Avhengig av kompetanse, erfaring og prioritering av oppgavene, så er IKT arkitekter seksjonens forlengede arm inn i prosjekter som vil transformere vårt samfunn.

Kort om oppdraget:
Oppdraget innebærer å ta rollene Teknisk ansvarlig og Løsningsarkitekt i kundens IKT-Leveranser. En sentral del i dette er å utarbeide løsningsarkitektur og modellere denne, samt bidra i kritikalitetsvurdering og risikoanalyser. Rollen krever dyp og bred teknisk kompetanse i kombinasjon med meget gode samarbeidsegenskaper.

Konsulenten vil inngå i et team med løsningsarkitekter som en del av linjeorganisasjonen i seksjon Arkitektur

Arbeidet inkluderer følgende aktiviteter, men er ikke begrenset til dette:
• Utarbeide/dokumentere detaljert løsningsarkitektur med løsningsskisser i henhold til Statens vegvesens arkitekturprinsipper og i tett samarbeid med leverandør, systemeier og forvaltere både i drift og forvaltningsorganisasjonen.
• Utarbeide løsningsarkitektur med løsningsskisser tilpasset etatens infrastruktur (installasjonsdiagram)
• Bistå ved spesifisering av utviklings-, akseptansetest- og produksjonsmiljø i henhold til utarbeidet løsningsarkitektur.
• Kvalitetssikring av leverandørers løsningsforslag og (tekniske) leveranser
• Utarbeide spesifikke ikke-funksjonelle krav for løsningene og påse at de er testbare
• Bidra i kritikalitetsvurdering for applikasjoner
• Utarbeide mindre ROS analyser.

Krav til kompetanse

Høy viktighet:
Arkitekterfaring og utviklingserfaring med:
• UML-modellering av
– installasjonsdiagrammer,
– komponentmodeller og
– sekvensdiagrammer
• utviklingserfaring
• løsningsarkitektur.
God kunnskap om og erfaring med SharePoint og Office365 og/eller Java
God kunnskap om og erfaring med integrasjon og tjenesteorientert arkitektur.
God kunnskap om
• applikasjonsservere
• databaser
• integrasjonsplattformer
• høytilgjengelighetsteknologier slik som cluster og lastbalansering
• Infrastruktur
• Sikkerhet /IAM
• Skyteknologi

Viktig:
Kompetanse og erfaring på gjennomføring av verdivurderinger og mindre ROS analyser
Erfaring med bruk modelleringsverktøyet Enterprise Architect
Kjennskap til Kundens infrastruktur og IKT avdeling
Kompetanse om Windows/Linux operativsystemer.

Personlige egenskaper:
• Strukturert og stor gjennomføringsevne
• Gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe selvstendig
• God rolle- og prosessforståelse og er orientert mot felles mål
• Gode kommunikasjonsevner slik at du kan forklare tekniske problemstillinger til en ikke-teknisk person både skriftlig og muntlig

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: