fbpx

For Statens vegvesen, Vegdirektoratet, søker vi en interaksjonsdesigner for spennende oppdrag. Bistanden går ut på å lede og gjennomføre arbeidet med å sikre god brukermedvirkning og prosessmodellering, avdekke og formidle behov og krav til løsning samt bistå i utviklingsfasen med detaljspesifisering og brukeroppfølging. Konsulenten må være løsningsorientert, faglig sterk og kunne lede prosessene fra start til slutt på en god måte.

Det er pr nå definert to løsninger som skal utvikles:
– en overordnet forvaltningsløsning med tilhørende saksgangsflyt og rapportbehov for rapporter generert under inspeksjon.
– feltapplikasjon(er) for bruk av inspektører under inspeksjon av tunnel

Konsulenten skal bidra med å kartlegge og forstå brukernes krav og behov, og dette må sammenstilles med lovpålagte krav og forskrifter.

Konsulenten skal være med på å utarbeide brukerreiser, omforme brukerreisene til skisser, prototyper, løsningsforslag og kravspesifikasjoner gjennom iterativ konseptutvikling og konsepttesting. Konsulenten må ha god og tett dialog med inspektører, forvaltere og andre som har nødvendig innsikt for å lage en så god løsning som mulig.

Konsulenten vil ha tett dialog med utviklere.

Tidligere erfaring med prosjektet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
– Brukerinnsikt
– Observasjonsarbeid
– Intervjuguide og utføring av intervju
– Brukerreiser
– Konseptualisering
– UX design gjennom skissearbeid og løsningsforslag
– Prototyping
– Brukertesting
– Utarbeide kravspesifikasjoner
– Samarbeide med fagside og utviklere
– I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter.

Krav til kompetanse

Høy viktighet:
– Konsulenten må ha god erfaring med smidig prosjektgjennomføring
– Konsulenten må ha god erfaring med brukerinvolvering, brukertesting og brukerinnsikt
– Konsulenten må ha god erfaring med design for mobile flater
– Konsulenten må ha god erfaring med å visualisere og formidle krav og behov

Viktig:
– Konsulenten bør ha kjennskap til SVVs prosesser for forvaltning av tunneler
– Konsulenten må ha erfaring med fagapplikasjoner og forvaltningsprosesser
– Konsulenten må ha erfaring med prototypeverktøy, Invision og evt Adobe XD
– Konsulenten må ha erfaring med Sketch
– Konsulenten bør ha erfaring med verktøy som JIRA
– Konsulenten bør ha erfaring og kjennskap til universell utforming

Kunden søker konsulent(er) som
– har god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– har evne til å visualisere og kommunisere ideer
– har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
– er selvgående og initiativrik

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: