fbpx

System-/løsningsarkitekt søkes for oppdrag i Oslo, .Net, MS, Azure, Offentlig sektor

For Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet søker vi en system- /løsningsarkitekt. Dersom dette kan være aktuelt for deg er det fint om du sier ifra.

Behov:
IMDI ønsker en systemarkitekt/løsningsarkitekt til å gjennomføre arbeidet med systemgjennomgang, og arkitekturmålbilde i samarbeid med IMDis medarbeidere og systemleverandør. Arbeidet videreføres i prosjekt Integreringstilskudd, og det er behov for at arkitekten arbeider videre i prosjektet med løsningsarkitektur for integreringstilskudd.

Oppgaver:
– Vurdering av dagens applikasjonsarkitektur i IMDinett, både dagens bruk av Microsoft-plattformen og selve løsningen
– I samarbeid med virksomhetsarkitekt og systemleverandør beskrive og dokumentere en fremtidsrettet målarkitektur
– Gjennomføre en vurdering av hvordan IMDi bør ta i bruk statlige felleskomponenter som Altinn og sikre påloggingsløsninger
– Være ressurs i arbeidet med RFI (request for information) i markedet (regelmotor)
– Gjennomføre en vurdering av sensitive data og bruk av skytjenester

Krav til kompetanse/erfaring:
– Utdanning innen IKT, fortrinnsvis på masternivå
– Minst 5 års erfaring som IKT-arkitekt
– God erfaring fra utvikling i .NET-miljø
– Generell erfaring med Microsoft-plattform, gjerne også Azure
– Ønskelig med erfaring fra å etablere tjenester i Altinn
– Bør ha erfaring med arkitekturmodellering og dokumentering av arkitektur
– Ønskelig med erfaring fra TOGAF og modelleringsrammeverk

Bakgrunn:
IMDi har siden 2013 utviklet sitt fagsystem IMDinett bestående av modulene Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), Bosettingsmodul, Norsktilskudd, eSamhandling og Brukeradministrasjon. Teknologien for IMDinett er basert på Microsoft .Net plattform og MS SQL database. IMDi står nå foran et større videreutviklingsprosjekt (Integreringstilskudd), og har i den forbindelse behov for å gjennomgå dagens systemarkitektur i IMDinett. Løsningen har vært i drift noen år og har vært i kontinuerlig videreutvikling siden lanseringen. For å sikre fortsatt forsvarlig og kostnadseffektiv videreutvikling og forvaltning av IMDinett ønsker man en systemgjennomgang og at det utarbeides et forslag til arkitekturmålbilde for løsningen og dens utviklingsplattform. Arkitekturmålbildet kan legge føringer for veivalg i prosjektet, og det er derfor bestemt at arkitekturgjennomgangen skal starte i forkant av prosjektet og videreføres i prosjektets planleggingsfase.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: