fbpx

For NAV søker vi en junior tester med 2-5 års profesjonell erfaring med test.

Rolle: Testansvarlig

Krav til kompetanse
Skal ha minst 2 års erfaring som tester og/eller som testansvarlig/testleder i agile, tverrfaglige miljøer, produktutviklingsteam, og kontinuerlig leveranser.
Skal være sertifisert tester, og det kan kreves at personen i løpet av engasjement ønskes å ta ytterligere kompetansehevinger for å kunne bringe inn i teamet det siste fra markedet som løfter oss via testfaget.
Må ha relevant erfaring fra verktøy på automatisering av test på løsninger med kompleks back end logikk, og omfattende gui.
Må ha god teknisk forståelse og kompetanse på programmering og kunne lage automatiserte tester, testdata, og bidra i funksjonelt arbeid slik at automatiserte tester er realiserbare.
Skal være brobygger mellom funksjonell/forretning side og teknologer i teamet.
Skal ha erfaring fra å planlegge og gjennomføre og evaluere brukertester.
Skal være i stand til å konsekvensvurdere løsningsdesign, foreslå teststrategi fra case til case avhengig av type funksjonalitet, og gjennomføre tiltak for å ivareta funksjonalitet.
Skal sørge at verdikjeder fungerer i den nye løsningen og at daglig produksjonssettinger skal være av optimal kvalitet, samt større lanseringer.
Skal ha gode kommunikasjons- og presentasjonsevner.
Krav til personlige egenskaper:
– Nøyaktig og opptatt av kvalitet
– Lagspiller
– Nytenkende
– Åpen
– Løsningsorientert
– Proaktiv
– Flink til å inkludere andre og skape trygghet i tverrfaglig miljø
– Tilpasningsdyktig og kan jobbe godt under press og på korte frister
– Blid og positiv, og bidrar til kompetansedelingskultur i teamet

Generelt:
For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Familie. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurser. Det er ønskelig med juniornivå med noen års relevant erfaring da vi trenger testansvarlig med moderne syn på testfaget i tverrfaglig team. Tilbudt ressurs skal inngå i nyopprettet team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av Opsjoner på Familieområdet i Modernisering av IKT i NAV – prosjekt 3. Team Familie har som mål å erstatte Kontantstøtte, Barnetrygd og Enslig Forsørger som i dag ligger i Infotrygd. I løpet av engasjementsperiode er det mulighet for utvidelse av ansvarsområder og mandat til teamet som da blir i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse.
Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: