Senior javautviklere m/DevOps/Cloud søkes for oppdrag i offentlig sektor! 1 år +


Hei!

For NAV søker vi senior javautviklere med kompetanse innen DevOps/Cloud (frontend, backend, fullstack).

1. Mål og hensikt
For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i teamet som skal modernisere ytelsene man får ved sykdom i familien. Tilbudte ressurser skal inngå i nyopprettet team, som skal gjennomføre både nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av 4 ytelser. Teamet har som mål å erstatte Pleiepenger sykt barn, Omsorgspenger, Opplæringspenger samt Pleiepenger for nærstående som i dag kjører på Infotrygd.
Funksjonelle områder som ressursene kan bli prioritert til å jobbe med, kan være av stor variasjon, alt av konvertering og migreringsnære oppgaver, til personifisering av våre nye tjenester, til automatisering av komplekse regler for å oppnå effektivisering og etterlevelse i nye løsninger.

Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Forespørsel A:
Rolle: Utvikler
Krav til kompetanse:
– Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med Kubernetes-plattform
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring med testautomatisering
– Erfaring fra nettskyplattformer (AWS, GCP og/eller Azure.)
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur
– Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling.
– Erfaring fra ytelsesoptimalisering i store systemer med mange integrasjonspunkter og avhengigheter
– Oppdatert på trender innenfor utvikling og teknologi

Ønsket kompetanse:
– Javautvikler, back-end, fullstack
– Erfaring fra å holde faglige presentasjoner for teamet og andre aktører internt og eksternt på alle nivåer.
– Erfaring fra rammeverk og arkitektur for autogenerert dokumentasjon
– Kunnskap om standarder, krav og felleskomponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam

Forespørsel B
Rolle: Utvikler
Krav til kompetanse:
– Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med Kubernetes-plattform
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring med testautomatisering
– Erfaring fra nettskyplattformer (AWS, GCP og/eller Azure.)
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur
– Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling.
– Erfaring fra ytelsesoptimalisering i store systemer med mange integrasjonspunkter og avhengigheter
– Oppdatert på trender innenfor utvikling og teknologi

Ønsket kompetanse:

– Javautvikler, front-end, fullstack
– Erfaring fra å holde faglige presentasjoner for teamet og andre aktører internt og eksternt på alle nivåer.
– Erfaring fra rammeverk og arkitektur for autogenerert dokumentasjon
– Kunnskap om standarder, krav og felleskomponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam

2. Periode for Bestillingen
Oppstart 09.09.2019 eller så nærme denne dato som mulig. Bestillingen har varighet til 09.09.2020. Oppdragsgiver har, som opsjon, mulighet til å forlenge bestillingen med inntil 12 måneder.

Oppstart: 9.sep.19, eller så nære denne datoen som mulig
Varighet: 1 år + opsjon 12 mnd.
Arbeidslokasjon: Sannergata 2, Oslo

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV