fbpx

Kunne dette vært aktuelt for deg eller evt. noen du kjenner?

For et stor offentlig etat søker vi følgende javautviklere (junior til senior). 3 forskjellige roller.

#1 Systemutvikler/Tech lead

Krav til kompetanse
– God kunnskap om saksbehandlersystem
– God kunnskap om dokumentbehandling
– God kompetanse på arkiv
– Erfaring som tech lead
– Erfaring fra tverrfaglige produktteam
– Erfaring fra offentlig sektor
– Erfaring fra moderne softwareutvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og “cloud native” applikasjonsarkitektur.
– Må ha jobbet med relevant Java -utvikling minimum de siste 2 årene
– Må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn til modellering (DDD), “clean code”, overvåkning og testing
– Erfaring fra smidige team
– Erfaring med utvikling av og integrasjon med REST-API og SOAP
– Erfaring innenfor sikkerhet
– Erfaring med rollebasert tilgangsstyring
– Erfaring med bygg og konfigurasjonsstyring

Ønsket kompetanse:
– Evne til å løse komplekse oppgaver

#2 Systemutvikler
Krav til kompetanse:
– God kunnskap om saksbehandlersystem
– God kunnskap om dokumentbehandling
– God kompetanse på arkiv
– Erfaring fra tverrfaglige produktteam
– Erfaring fra offentlig sektor
– Erfaring fra moderne softwareutvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og “cloud native” applikasjonsarkitektur.
– Må ha jobbet med relevant Java -utvikling minimum de siste 2 årene
– Må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn til modellering (DDD), “clean code”, overvåkning og testing.
– Erfaring fra smidige team
– Erfaring med utvikling av og integrasjon med REST-API og SOAP
– Erfaring innenfor sikkerhet
– Erfaring med rollebasert tilgangsstyring
– Erfaring med bygg og konfigurasjonsstyring

#3 Junior systemutvikler

Krav til kompetanse:
– kunnskap om saksbehandlersystem
– kunnskap om dokumentbehandling
– kompetanse på arkiv
– Erfaring fra tverrfaglige produktteam
– Erfaring fra offentlig sektor

Egenskaper: Nysgjerrig, interessert, fremoverlent

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Produktteam Intern Samhandling og Produktteam Oppgavebehandling. Bestillingen har et omfang på 4 fulltidsressurser. Tilbudte ressurser skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av Gosys-portefølgen på NAVs tekniske plattform.
Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: