fbpx

Vi søker en senior teknisk tester for en kunde i Oslo.

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare.

Kunden har et moderne teknologimiljø. De jobber smidig etter KANBAN-metoden, og deres mantra er å levere verdi til bruker så hyppig som mulig. Testerne de har jobber både med manuell og automatisert testing og er, sammen med utviklerne, del av et featureteam i prosjektet hvor det er fokus på tidlig involvering av testarbeid og testautomatisering.

Teknisk tester skal primært være den som tar den nødvendige tekniske delen av testoppgavene, mens flere andre tar den funksjonelle delen. Dette innebærer blant annet å jobbe med mockdata, XML, database (SQL) for å teste hovedsakelig integrasjoner mot interne og eksterne systemer (gjennom API’er). Teknisk tester skal jobbe mest med et featureteam, men samarbeid med leverandøren kan også være nødvendig.

Hovedoppgaver:
– Test av API’er
– Sette opp mockdata
– Konstruksjon og vedlikehold av testdata i database og XML-filer.
– En del av arbeidet vil også bestå i utsjekk av logger.
– Kommunikasjon med utviklingsteamet, både fra Husbanken og fra leverandøren.
– Spesifisere, gjennomføre og analysere tester.
– Test av features, systemtest og deltakelse i akseptansetest
– Rapportering av testgjennomføringen

Rolle: Senior Teknisk Tester

Kompetansekrav:
– Testeren bør beherske verktøy som Jira og Confluence.
– Testeren bør være vant til å jobbe med Aktive MQ, XML, Json, MS-SQL eller lignende for arbeid med testdata og testresultat.
– Må ha solid og dokumentert erfaring som teknisk tester i et smidige miljø
– Erfaring og kompetanse på integrasjon av testsuiter i byggprosess med Jenkins og Bitbucket er ønskelig.
– Kompetanse på Selenium, Cypress og Splunk vil også være positivt.
– Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering
– Fordel med bankfaglig kunnskap

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: