fbpx

For IMDi i Oslo, søker vi en erfaren prosjektleder med bakgrunn fra drift og finans.

Vi søker en prosjektleder med erfaring fra IKT drift og statlig økonomiforvaltning til IMDi.

Bakgrunn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har besluttet at alle oppgavene i IT- og arkivseksjonen (ITA) og Økonomi- og tilskuddsseksjonen (ØKT), herunder internkontroll i seksjonene, skal flyttes fra Oslo til Narvik. På sikt er det bestemt at Narvik-kontoret skal ha 30 årsverk. Flytting av arbeidsoppgavene skal være i mål innen august 2021.
Det skal fortsatt være noe kapasitet når det gjelder IT-support og oppgaven med forvaltning av fagsystemer (IMDinett) som ligger i ITA i Oslo, selv om oppgavene er flyttet til Narvik.
IMDi må utnytte potensialet som ligger i Narvik-regionen for å rekruttere høykompetanse på økonomi og IKT/ digitalisering.
Behov IMDi ønsker å engasjere konsulent med kompetanse og kapasitet for oppgaven. Hovedoppgaver vil være å drive planlegging, koordinering og sørge for framdrift i prosjektet. Videre delta i å gjennomføre felles tiltak, dokumentere arbeidet, samt utarbeide formell rapportering til prosjekteier.

Arbeidslokasjon vil være primært i Oslo, men noe reise til Narvik må påberegnes (ca 20-60 reisedager i 2020). Dette dekkes av staten.

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Prosjektstyring
– Kunne bruke digitale verktøy i arbeidet
– Erfaring med statlig økonomiforvaltning
– IKT drift og forvaltning

Videre er det en fordel med kjennskap til:
– Offentlig anskaffelsesregelverk
– Omstilling og personalprosesser i staten

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: