fbpx

Norsk Helsenett(NHN) søker to løsningsarkitekter til et 6 måneders oppdrag med oppstart for en arkitet 25.05 og den andre 03.08.

Norsk Helsenett er et statlig foretak som er eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHN sin oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur.

NHN har behov for to løsningsarkitkter som skal jobbe opp mot et kundeprosjekt med oppgaver innen infrastruktur, domenearkitetur, arbeidsflate, AD, Microsoft Office 365, Exchange, Samhandling og aksessløsninger til fagapplikasjoner.

Krav til kompetanse:
-Teknisk kompetanse og erfaring som løsningsarkitekt
-Inneha rollen som Teknisk ansvarlig i Kundeprosjekt og rådgi prosjektleder og styringsgruppe
-Helhetsforståelse og evnen til å designe enkle bruker-, forvaltning- og driftsvennlige- løsninger
-Erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide med ulike fagmiljøer
-Erfaring med implementering og migreringsoppgaver
-Erfaring med bakke- og skyløsninger
-Vise til erfaring, gjerne dokumentert, fra prosjekt til forvaltning / drift / linje
-Tydelig i kommunikasjon både muntlig og skriftlig
-Teknisk kompetanse innen spesielt Microsoft Windows-sfæren og erfaring for implementering av infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, Active Directory, Office 365, Exchange, samhandling og aksessløsninger

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: