fbpx

På vegne av Helse Vest søker vi etter en senior infrastrukturintegrator til et langvarig oppdrag.

Arbeidsoppgavene vil være koordinering av tilpasninger til felles datanett, med tilhørende tjenester (DHCP, DNS, brannmur mv), tilpasning til katalogtjeneste (AD), tilpasning til serverplattform med lagring, backup og antivirus, og så videre.

Ansvarsområde/Hovedoppgaver: Infrastrukturintegrator vil ha det overordnede ansvaret for:
-Å etablere en strukturert metodikk for ivaretakelse av infrastrukturintegrasjon.
-Å kartlegge og kontinuerlig vedlikeholde oversikt over aktørers behov for ytelser i IKT infrastrukturen, samt følge opp implementering og tilpassing/konfigurasjon av infrastrukturen slik at disse sikres tilgang til de IKT-tjenester disse forventer. Herunder:
-Plass i rack, strøm, kjøling i koblingsrom
-Fjerntilgang for leverandør under/etter byggefase (bestilles av Helse Vest IKT)
-Behov for linjer i stam- og stigenett basert på kobber og fiberoptisk kabel.
-Behov for linjer fra eksterne tjenesteleverandører
-Behov for spredenettspunkt og tilhørende nettverkstjenester (VLAN, brannmur, DHCP, DNS mv)
-Utarbeide og vedlikeholde IP-adresseplan og tildele IP-adresser. Overordnede retningslinjer for IP-adresseplan vil bli gitt av HVIKT.
-Utarbeide og vedlikeholde en navneplan for DNS, vedlikeholde denne og tildele DNS-navn til alle systemer som skal benytte den felles infrastrukturen. Overordnede retningslinjer for IP-adresseplan vil bli gitt av HVIKT.
-Kartlegging av ulike trådløse systemer ved sykehuset og utføre/sørge for frekvensplanlegging for å unngå at disse interfererer med hverandre. Det skal utarbeides en egen frekvensplan som viser dette.
-Å etablere og vedlikeholde en samlet oversikt over tjenester som vil være tilgjengelig i felles infrastrukturen som grunnlag for kartleggingsarbeidet mot andre entreprenører/ leverandører og mot brukerutstyr. (Tjenestekatalog)
-Å ajourføre en oversikt for oppfølging av disponering av tilknyttede systemer til den felles infrastrukturen. I dette ligger også å sikre at det er tilstrekkelig antall nettverks- og spredenettspunkter tilgjengelig.
-Assistanse til leverandører i forbindelse med feilsøking i felles infrastruktur
-Tett samarbeid og dialog med Helse Vest IKT
-Brobygger mellom byggeprosjekt og Helse Vest IKT

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring
-Må ha erfaring fra IKT-leveranser til sykehusbygg
-En bred teknisk kunnskap om forskjellige systemer i bygg generelt og sykehus spesielt.
-Solid kunnskap om datanett, fast og trådløst
-Flink til å samhandle
-Ryddig og strukturert
-Profesjonell og pragmatisk
-Arbeidet vil skje i Stavanger, således er fysisk oppmøte er et absolutt krav
-Kjennskap til Prince2 prosjektmetodikk er en fordel, men ikke krav

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: