fbpx

Vi søker en testleder til å inngå i et lederteam for Husbanken.

Om prosjektet
Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet startet opp i starten av 2020 og er nå på slutten av planleggingsfasen.

Beskrivelse
Testlederen blir del av et lederteam som består av ledere for både egen utvikling og ledere for anskaffelsen og migreringen. Testlederen blir hovedsakelig ansvarlig for systemintegrasjonstest og akseptansetest av tilpasset hyllevareløsning, som består av kjernesystemet og integrasjoner med både egne og eksterne systemer. Husbankens egne team består blant annet av dedikerte testutviklere, funksjonelle testere og akseptansetestere. Testlederen skal utarbeide teststrategi, testplaner og organisering, og så gjennomføre test iht dette.

Hovedoppgaver
– Være ansvarlig for verifikasjon av anskaffelse fra leverandør, egen systemtest, systemintegrasjonstest og akseptansetest av hele løsningen.

– Stille krav til kvalitets- og testresultat for tidligere faser.

– Utarbeide og vedlikeholde teststrategi inkl. balansen mellom automatiske og manuelle tester sammen med øvrige prosjektledere og leverandøren.

– Utarbeide testplaner, prosesser og prosedyrer for testing og oppfølging av test.

– Implementere automatiske og manuelle tester, samt vedlikeholde dette.

– Lede verifikasjons- og test arbeidet.

– Rapportering om status og fremdrift, samt utarbeide testrapporter.

– Organisering og gjennomføring av test (blant annet planlegge ressurser, testlokaler, testmiljøer, testverktøy, tilganger, nødvendig dokumentasjon, osv.).- Kommunikasjon med utviklingsteamet, både fra Husbanken og fra leverandøren.

Rolle: Testleder
Kompetansekrav:

– Solid erfaring som testleder i kunde-leverandør prosjekter og egenutviklingsprosjekter.
– Behersker test- og testmanagementverktøy .
– Høyere utdanning (mastergrad eller bachelorgrad).
– Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
– ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering.
– Kompetanse fra test av integrasjoner.
– Fordel med bankfaglig kunnskap.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra dere!
Kontakt Johan for spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: