Vi søker en applikasjonspakker til Norsk Helsenett i Oslo!


Heisann!

Vi søker en applikasjonspakker til Norsk Helsenett i Oslo.

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging.
Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.
Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurs som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet Arbeidsflate.
1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Arbeidsflatene i etatene benytter SCCM og App-V i utstrakt grad.
Norsk Helsenett ønsker sikker og stabil drift men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier.

Beskrivelse av oppdraget;
– Applikasjonspakking, utrulling og feilsøking av klient – og Citrixapplikasjoner for helseforvaltningen.
– Oppgradering, patching og annet vedlikehold av eksisterende portefølje.
– Rådgivning for og etablering av nye applikasjoner for forvaltningen.
– Automatisering av prosesser.

Rolle: Applikasjonspakker

Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
– Konsulentene skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
– Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
– Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Godt kjent med Windows 10 klient og feilsøking på denne.
– MS SCCM, god kjennskap til applikasjonsutrulling og patching.
– App-v pakking for klient og server, strømming av applikasjoner.
– God kjennskap til Active directory, applocker og Group policy.
– God kjennskap til Powershell, gjerne bruk av PS ADT.
– Grundig på dokumentasjonsbiten.
– Kjennskap til Office 365, produkter i portefolio og utrulling av disse.
– Erfaring fra helsesektoren er en fordel

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.08.2020 eller etter avtale
Varighet: Til 31.12.2020
Søknadsfrist: 21.06.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV