fbpx

På vegne av NRK søker vi etter en erfaren smidig teamleder til et oppdrag med oppstart i august og varighet ut året.

NRK TV og NRK Super som tidligere har vært to produktområder skal bli ett. Vi skal samle litt over 60 medarbeidere som tidligere har jobbet for å nå ulike mål og holdt til i to ulike bygg. Lederteamet vårt består per dags dato av to produktutviklingssjefer, fem teamledere, en designlead, en testlead og en arkitekt. Vi jobber både med å designe ny organisasjon, og å bygge god tverrfaglig samarbeidskultur. Samtidig har vi et spennende og svært viktig strategisk oppdrag som skal resultere i nye tilbud for NRKs publikum innen 2022. Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.
Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet
-Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet.
-Må evne å sette seg raskt inn vår komplekse organisasjon og trives med at vi ikke er en liten teknologi-startup, men en stor bedrift i endring og brytning mellom det gamle og det nye, som har behov for både smidig metodikk og hard deadline.
-Vi trenger en som vil spille på lag med lederteamet i NRK TV/Super om å bygge tverrfaglig samarbeidskultur.
-En som har mye erfaring med å modne umodne team, og som tåler og greier å løse situasjoner der det oppstår misnøye og uro.
-Han eller hun bør være varm, fremoverlent, nysgjerrig og tilpasningsdyktig.

Ansvar og oppgaver
-Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke strategiske mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger
-Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på
-Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekten og at vi lærer av det vi gjør
-Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
-Plukke opp trådene raskt og evne å skape fart og fremdrift og drive teamet effektivt mot lanseringer
-Sammen med produktutviklingssjef, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
-Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
-Sammen med tech lead, være kravstiller og koordinator for teknisk kvalitet og stabilitet
-Du må ha god teknologiforståelse og oppdatert kompetanse rundt smidig metodikk. Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: