fbpx

Vi søker en driftskonsulent til Ruter. Ressursen vil være med å videreutvikle og drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med team for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene de har.

Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felles kjernesystemer i AWS.
Hovedfokuset i oppdraget er videreutvikling av Ruters kjernetjenester i AWS. Vi søker
konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og kjenner godt
til tjenestene i AWS.

Arbeidsoppgaver består av:
– Feilsøking og feilretting
– Automatisering av manuelle rutiner
– Videreutvikle Ruters kjernetjenester
– Jobbe tett sammen med andre utviklingsteam for å tilrettelegge hyppige utrullinger
– Bruk av verktøy som AWS og Terraform
– Løse oppgaver som blir tildelt teamet

Rolle: Driftskonsulent

Kompetansekrav:
– Erfaring med drift og utvikling av AWS tjenester
– Kunnskap om Terraform, AWS, EKS, Helm, Kafka, Cassadra og ELK stack
– Erfaring med Linux baserte systemer
– Erfaring med scripting og programmering
– Kjennskap til Gitlab som bruker og administrator
– Har evnen til å lage god dokumentasjon/veiledninger

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: