Vi søker en finance controller til spennende og langvarig oppdrag for Statnett


Heisann!

Vi søker en finance controller til Statnett. Fifty har vokst og arbeidsomfanget er betydelig større og mer komplekst. Det felles nordiske NBM-programmet er nå kommet opp på et nivå som medfører behandling av stor kontakt- og fakturamengde, samt komplekse oppfølgingsrutiner. For å møte de krav som settes til god prosjektoppfølging må finansteamet styrkes.
Konsulenten sitt ansvar vil primært være å følge opp og utvikle prosesser og modeller for god rapportering og planlegging etter de krav som NBSC setter. Kunne være pådriver og utvikle god programoppfølging av agile IT-prosjekter. Gjennomføre analyser, gi beslutningsstøtte og rådgivning innenfor IT-prosjektstyring. Arbeidsformen vil være å inngå i finansteamet i Fifty med tett samhandling mot forretningssiden, prosjektledere i NBM samt øvrige prosjektledere i Fifty.

Arbeidsoppgaver:
– Utføre programsporing og rapportering, samt koordinering med prosjekter om CAPEX-spending.
– Delaktig i utvikling av Common Service Provider, samt oppfølging og rapportering av OPEX
– Koordinere med TSOenes finansavdelinger for å sette opp månedlige/kvartalsvise rapporteringsrutiner for å rapportere tall i samsvar med NBM sine informasjonsbehov og krav.
– Utvikle maler for finansiell rapportering i samsvar med bransjestandarder og NBSC-krav.
– Sette opp og utføre faktureringsrutiner for NBM, samt koordinere med de ulike TSOenes finansavdelinger.
– Være støtteprogramleder i budsjettstyring (NBM overhead), foreslå budsjett og følge opp godkjent budsjett
– Utvikle overordnet ressursplan, samt implementere og vedlikeholde oppdateringsprosessen for ressursplanen.
– Opplæring av prosjektteamene innen sitt ansvarsområde
– Være delaktig i oppfølging av kontrakter innen sitt ansvarsområde

Rolle: Finance controller

Kompetansekrav:
– Mastergrad innen økonomi eller finans.
– God erfaring med prosjektmetodikk og økonomisk oppfølging av IT-prosjekter.
– Erfaring fra økonomisk oppfølging av prosjekter inkl. økonomisk rapportering og regnskapsmessig håndtering.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
– Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres.
– Kunnskap om finansiell controlling innen program- og agile prosjekt.
– Kjennskap til IFRS (International Financial Reporting Standards).
– Erfaring med å navigere i en sammensatt nordisk organisasjon.
– Erfaring fra bruk av PowerQuery/PowerPivot sammen med Excel.
– Erfaring fra komplekse virksomheter generelt, og Fifty eller lignende selskaper spesielt.
– Evne til å utvikle og implementere prosjektoppfølgingsverktøy.
– Erfaring med bruk av ERP systemet IFS er en fordel.
– Erfaring med utvikling og oppfølging av fellesnordisk IT-program er en fordel.
– Sertifisering innen prosjektledelse, som PRINCE2 eller tilsvarende.
– Kjennskap til risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt.
– Fordel med erfaring fra tilsvarende oppdrag, og at vedkommende kan vise til konkrete resultater vedkommende har oppnådd i tilsvarende rolle i andre prosjekter.
– Fordel med kjennskap til kraftbransjen.

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.09.2020
Varighet: 2 år + opsjon 6mnd
Søknadsfrist: 13.08.2020
Stillingsprosent: 50%
Språk: Norsk og engelsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
– To referanser fra relevante prosjekt

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV