fbpx

Vi søker en finance controller til Statnett. Fifty har vokst og arbeidsomfanget er betydelig større og mer komplekst. Det felles nordiske NBM-programmet er nå kommet opp på et nivå som medfører behandling av stor kontakt- og fakturamengde, samt komplekse oppfølgingsrutiner. For å møte de krav som settes til god prosjektoppfølging må finansteamet styrkes.
Konsulenten sitt ansvar vil primært være å følge opp og utvikle prosesser og modeller for god rapportering og planlegging etter de krav som NBSC setter. Kunne være pådriver og utvikle god programoppfølging av agile IT-prosjekter. Gjennomføre analyser, gi beslutningsstøtte og rådgivning innenfor IT-prosjektstyring. Arbeidsformen vil være å inngå i finansteamet i Fifty med tett samhandling mot forretningssiden, prosjektledere i NBM samt øvrige prosjektledere i Fifty.

Arbeidsoppgaver:
– Utføre programsporing og rapportering, samt koordinering med prosjekter om CAPEX-spending.
– Delaktig i utvikling av Common Service Provider, samt oppfølging og rapportering av OPEX
– Koordinere med TSOenes finansavdelinger for å sette opp månedlige/kvartalsvise rapporteringsrutiner for å rapportere tall i samsvar med NBM sine informasjonsbehov og krav.
– Utvikle maler for finansiell rapportering i samsvar med bransjestandarder og NBSC-krav.
– Sette opp og utføre faktureringsrutiner for NBM, samt koordinere med de ulike TSOenes finansavdelinger.
– Være støtteprogramleder i budsjettstyring (NBM overhead), foreslå budsjett og følge opp godkjent budsjett
– Utvikle overordnet ressursplan, samt implementere og vedlikeholde oppdateringsprosessen for ressursplanen.
– Opplæring av prosjektteamene innen sitt ansvarsområde
– Være delaktig i oppfølging av kontrakter innen sitt ansvarsområde

Rolle: Finance controller

Kompetansekrav:
– Mastergrad innen økonomi eller finans.
– God erfaring med prosjektmetodikk og økonomisk oppfølging av IT-prosjekter.
– Erfaring fra økonomisk oppfølging av prosjekter inkl. økonomisk rapportering og regnskapsmessig håndtering.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
– Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres.
– Kunnskap om finansiell controlling innen program- og agile prosjekt.
– Kjennskap til IFRS (International Financial Reporting Standards).
– Erfaring med å navigere i en sammensatt nordisk organisasjon.
– Erfaring fra bruk av PowerQuery/PowerPivot sammen med Excel.
– Erfaring fra komplekse virksomheter generelt, og Fifty eller lignende selskaper spesielt.
– Evne til å utvikle og implementere prosjektoppfølgingsverktøy.
– Erfaring med bruk av ERP systemet IFS er en fordel.
– Erfaring med utvikling og oppfølging av fellesnordisk IT-program er en fordel.
– Sertifisering innen prosjektledelse, som PRINCE2 eller tilsvarende.
– Kjennskap til risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt.
– Fordel med erfaring fra tilsvarende oppdrag, og at vedkommende kan vise til konkrete resultater vedkommende har oppnådd i tilsvarende rolle i andre prosjekter.
– Fordel med kjennskap til kraftbransjen.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: