fbpx

Vi søker en produkteier for lån og leasing hos en stor kunde i Oslo

Utviklingen av digitale løsninger for kunden sine fire finansieringsselskaper har skutt fart de siste årene, og et eget utviklingsteam jobber sammen med finansieringsselskapene for å sørge for gode løsninger i de digitale flatene. Teamet utvikler kundeløsninger for lån med pant i andre objekter enn bolig, f.eks bil, mc eller campingvogn, i tillegg til leasingprodukter for bedrifter, og andre systemer utenfor digitalbank som eies av finansieringsselskapene.

Teamet har nå behov for en produkteier, og ønsker å leie inn den riktige ressursen i denne rollen.
Produkteieren vil, sammen med forretningsutviklere fra finansieringsselskapene, prioritere og sette retning for videre utviklingsløp. De prioriterte aktivitetene må målsettes, formes og gjennomføres sammen med utviklingsteamet og andre leverandører/interessenter. Produkteier påser at løsningene som utarbeides følger regelverk og standarder. Finansieringsselskapene involveres løpende og deres samlede innstillinger danner grunnlaget for teamets arbeid. Sammen med teamet følger produkteier opp målene som er satt, både internt hos kunde, utvikling og ut mot alliansen, og produkteier vil ha en sentral rolle når nye løsninger eller tilpasninger skal rulles ut.

I denne rollen er det varierte oppgaver, bred kontaktflate og produkteier er med på å forme et spennende forretningsområde hvor det skjer svært mye!

– Produkteier eier visjonen for produktet og produktets suksess.
– Produkteier definerer kundebehov og setter mål for produktet i samarbeid med Bankene.
– Produkteier tar beslutninger på vegne av forretningssiden.
– Produkteier er medlem av et utviklingsteam og er en lagspiller med bankene og andre interessenter.
– Arbeidet utføres i samarbeid med teamet.

Rolle: Produkteier

Kompetansekrav:
– Generelt gode evner til å kommunisere. En viktig del av rollen er å løpende involvere de forskjellige finansieringsselskapene. God informasjonsdeling og evnen til å finne de gode kompromissene mellom forskjellige behov er viktig.
– Trives i samarbeid med andre, rollen bygger et bredt kontaktnett i finansieringsselskapene i tillegg til inn mot utviklingsteam, andre produkteiere og roller hos kunden.
– Struktur og prosessdriving. Rollen har ansvar for mange forskjellige initiativer, og må planlegge, forberede og følge opp gjennomføring av disse prosessene. Dette involverer ofte flere andre funksjoner både i finansieringsselskapene og kunde.
– Forståelse for utviklingsprosesser og grunnleggende sammenhenger mellom tekniske systemer er en fordel

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: