fbpx

Vi ser etter utviklere som ønsker å bli en del av et spennende team hos NAV. Aktuelle stikkord: Kubernetes, DevOps, AWS, Azure, Java, Kotlin

For NAV søker vi inntil 5 utviklere som kan inngå i team.

NAV v/Ytelsesavdelingen og Prosjekt 3 etterspør for dette avropet kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Fellesfunksjoner (som er et tverrfaglig «team of teams» med ansvar for flere funksjoner og produkter). Avropet har et omfang på 1-5 fulltidsressurs. Det er ønskelig med erfaring på seniornivå og fra agile tverrfaglige team innen lignende komplekse miljøer. I løpet av engasjementsperiode er det mulighet for utvidelse av ansvarsområder og mandat til teamet som da blir i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål. Fellesfunksjonene skal først og fremst dekke behovene til Sykepenger, men deretter tilbys til andre stønadsområder som barnetrygd, pleiepenger, ol. Teamene utvikler både på Java og Kotlin.

Konsulentene skal inngå i både nyopprettet team og team som finnes fra før, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av:
– støtte for klageprosessen i Modernisering av IKT i NAV – prosjekt 3
– tilbakekreving av feilutbetalinger
– vurdering av medlemskap i Folketrygden

Teamet har lokaler på Helsfyr fra september 2020. Teamet jobber mye fra hjemmekontor pga. Korona-situasjonen, og vi følger retningslinjer til NAV (Helsemyndighetene) på dette.
Nye medlemmer skal være fleksible, komfortable og operative uavhengig om det er fysisk oppmøte i lokaler eller hjemmekontor som er hovedregelen. Hjemmekontor-ordningen baserer seg på en god del par-programmering og andre typer videomøter for å samhandle og koordinere med teamet og resten av aktørene som vi har avhengigheter til.
Det er veldig mye å sette seg inn i, og alle teammedlemmene skal være komfortable med å ta kontakt, være åpne, spørrende og dele med andre slik at alle kan være mest mulig produktive også fra hjemmekontor.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med Kubernetes-plattform
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring med testautomatisering
– Erfaring fra nettskyplattformer (AWS, GCP og/eller Azure)
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur
– Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling

Ønsket kompetanse:
– Kotlin
– Javautvikler, fullstack
– Erfaring fra å holde faglige presentasjoner for teamet og andre aktører internt og eksternt på alle nivåer
– Erfaring fra rammeverk og arkitektur for autogenerert dokumentasjon
– Kunnskap om standarder, krav og felleskomponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: