fbpx

Vi søker en smidig teamleder til avdeling produksjonsstøtte hos NRK i Oslo.

Bakgrunn:

Produksjonsmiljøet i NRK støtter seg på hundrevis av systemer og utstyrstyper for å lage verdens beste innhold. De tekniske ekspertene som videreutvikler og forvalter disse systemene kan ikke samtidig være tett involvert i produksjonene eller støtte brukerne. Derfor er det opprettet en gruppering kalt Produksjonsstøtte, som er en teknisk orientert enhet mellom NRKs Produksjonsavdeling og de tekniske systemene.

Produksjonsstøtte består av faglig meget sterke medarbeidere innenfor teknologiområdene for TV-produksjon. Grupperingen er i dag 10 personer fordelt på Generell, Drama og Nyheter & Sport. Medarbeiderne har så langt organisert arbeidet sitt i form av små og store prosjekter. Smidig tankesett, organisering og arbeidsform er nokså nye temaer.

Produksjonsstøtte har fokus på arbeidet som foregår etter en produksjon, og vi ser derfor på mulighetene for å opprette et nytt parallelt team for å støtte live-produksjon, studiofasiliteter, uteproduksjoner og andre utstyrsfasiliteter. Total størrelse på det nye teamet er ikke helt fastsatt.

Ansvar og oppgaver:

– Sørge for å skape teamfølelse ut av et miljø som er mer vant til å jobbe som individer eller som en gruppe
– Sørge for at nytt team etableres, og at gode smidige prinsipper og rutiner innarbeides på en trygg og forståelig måte
– Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
– I samarbeid med Leder for Drift av Produksjonssystemer (LDP), sørge for at teamet tar eierskap til hvilke mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at teamet sammen finner gode løsninger
– Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer og nye måter å jobbe på
– Sørge for at teamet identifiserer og formidler forbedringstiltak som gagner hele NRK, eksempelvis basert på statistikk fra ukens feilsituasjoner
– Rapportere til LDP med statistikk for feilsituasjoner, planlagt og ikke planlagt arbeid
– Sammen med LDP sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
– Sammen med LDP og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
– Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap

Rolle: Smidig teamleder
Kompetansekrav:
– Vedkommende må ha god teknologiforståelse.
– Vedkommende må ha lang erfaring med å etablere flere ulike varianter av smidige team, der smidig arbeidsform og tankesett er relativt nytt for teamdeltakerne.
– Vedkommende må ha lang erfaring med å lede smidige team over tid, og arbeide med kontinuerlige forbedringer.
– Vedkommende må ha oppdatert kompetanse rundt smidig tankesett, organisering og arbeidsform, og en pragmatisk holdning til hva som passer for de ulike team.
– Kandidaten må gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og genuin interesse for å jobbe med mennesker og få team til å fungere godt.
– Det er spesielt viktig at kandidaten kan vise til å ha lykkes med endringsledelse eller annen kulturendring.
– Kjennskap til medieproduksjon er en fordel, men ikke et krav.
– Erfaring med å etablere og lede andre typer smidige team enn innenfor softwareutvikling vil være en fordel.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: