Vi søker Senior/Junior Designer til et spennende oppdrag for Husbanken


Heisann!

Til Husbanken søker vi en Senior/Junior Designer med relevant kompetanse og erfaring til et tverrfaglig produktteam

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfasen og planlegger oppstart av gjennomføringsfasen tidlig oktober 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

• Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen,
• Saksbehandlingsløsing for kommunen som understøtter prosesser knyttet til vedtak, venteliste, tildeling av bolig, oppfølging i bolig, og administrasjon av leieforhold.
• Statistikkbank som skal gi beslutningsstøtte for både stat og kommuner

Hovedoppgaver:
* Innsiktsarbeid og analyse/systematisering av funn * Utarbeide prototyper * Interaksjons- og grafisk design av løsning (med komponenter fra designsystem) * Ulike testmetoder for testing av prototyper, hypoteser og lanserte løsninger * Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Rolle: Senior/Junior Designer
Kompetansekrav:
– Visualisering
– Prototyping
– Grensesnittdesign
– Grafisk design
– Innsiktsarbeid og analyse
– Brukerreiser
– Informasjonsarkitektur
– Interaksjonsdesign
– Brukertesting
– Universell utforming
– Personvern

Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder:
– Erfaring fra offentlig sektor
– Erfaring med systemutvikling
– Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for design og oversikt over trender innen fagområdet. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

Lokasjon: Drammen
Oppstart: 01.10.2020
Varighet: 30.06.2021 med mulighet for forlengelse
Søknadsfrist: 29.09.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Sourcing-teamet i NC

CV@norway-consulting.no

+47 465 19 838

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV