fbpx

Ruter søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2021. Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov. Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert, både interne og eksterne aktører. Testleder må ha solid erfaring i å definere test case og rapportere testresultater til alle interessenter. Testlederen vil ha et utvidet ansvar i å sikre koordinering på tvers av systemene og rapportere til tjenesteplattformansvarlig samt delta i implementasjonsgruppen for prisendringen.

Om prisendring
Konsulenten vil være testleder i prosjekt for prisendring i 2021. Prisendring er en aktivitet som gjennomføres hvert år i januar / februar. Ruters avdeling for Digitale Tjenester (DT) er ansvarlig for implementering av nye priser på tvers av alle billetteringssystemer. Testleder vil jobbe tett sammen med ulike system- og løsningsansvarlige for prisendringen. Testleder skal være administrativ kontakt og være ansvarlig for å koordinere mot testledere og testere på de berørte systemene for at testing, feilretting og godkjenning blir gjennomført. Det finnes mye god dokumentasjon fra tidligere prisendringer, både regresjonstester, retrospektiv læring og systemdokumentasjon. Nye test caser basert på prisendring for 2021 kan måtte utarbeides dersom eksisterende test caser ikke er dekkende.

Om rollen og arbeidsoppgaver
– Kvalitetssikring av forretningskrav og tekniske kravspesifikasjoner.
– Planlegging av system- og akseptansetest og oppfølging av testteam.
– Utarbeidelse av effektive testplaner og test case som dekker funksjonelle og ikke-funksjonelle akseptansekriterier på tvers av alle relevante systemer.
– Funksjonell testing, bistand til dedikerte testere
– Utarbeidelse av testplan, statusrapport, testrapport og andre rapporter som beskriver leveransen

Rolle: Testleder

Kompetansekrav:
– Meget god teknisk kompetanse
– Lengre erfaring med testledelse, fortrinnsvis med komplekse systemer
– Erfaring med prosjektledelse og/eller prosjektkoordinering
– God erfaring i bruk av Confluence og JIRA med Zephyr
– Meget god kunnskap innen testmetodikk
– ISTQB-sertifisert, Agile Tester
– Kunnskap om ITIL og Prince2
– Erfaring med testing i kompleks arkitektur i lange verdikjeder
– Erfaring med programvareutvikling

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: