fbpx

Vi søker en Senior Fullstak Utvikler for eSYFO teamet hos Nav. Konsulenten skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling av nye løsninger på bakgrunn av innsikt og behov, i tillegg til drift og forbedring av eksisterende tjenester teamet har ute i produksjon.

Team eSYFO er et av flere team i Produktområde Helse. Teamets fokus er på sykefraværs-oppfølging og tjenester som treffer den sykmeldte og arbeidsgiveren. Teamet er opptatt av å være hypotesedrevet og lage de tjenestene som gir verdi og resultater. Teamet jobber tverrfaglig og alle er med i hvert ledd i prosessen for å oppnå best mulig resultat. Kjernen i teamet kommer til å bestå av en produkteier, to til tre utviklere og en designer. Rundt teamet finnes det også flere støttespillere som hjelper med regelverk, innsikt, gevinster og andre behov. Ellers jobber teamet tett med andre produktteam i området.
eSYFO er et relativt nyetablert team med stor takhøyde, og som en del av teamet vil innleide konsulenter være med å påvirke de tekniske løsningene og samspillet internt. Hovedregelen er at teamet jobber på kontoret med mulighet til å jobbe hjemmefra ved behov eller ved pålagte restriksjoner. Teamets mål er å lage tjenester som hjelper partene med å bli mer selvhjulpne og øke de sykmeldtes medvirkning i eget sykefravær. Teamet har også ansvar for å ta løsninger ut av fagsystemet Arena og inn i nye systemer og arbeidsflater. Teamets hovedfokus fremover vil være på den sykmeldte, ved å øke deres bruk av våre eksisterende tjenester, gi dem tilstrekkelig informasjon slik at de blir mer selvhjulpne, samt lage nye tjenester som øker deres stemme i eget sykefravær.

Generelle krav til konsulenten:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
– Vedtaksbehandling
– Saksbehandling
– Regelverksutvikling
– Integrasjon og sikkerhet
– Brukerdialog

Rolle: Fullstack Utvikler
Kompetansekrav:
– Erfaring og kompetanse med Frontend teknologiene Javascript, React, Redux
– Erfaring og kompetanse med Backend teknologiene Kotlin og Java
– Erfaring med moderne byggsystemer som Gradle og Maven
– Erfaring med messaging-systemer som Kafka
– Erfaring med SQL
– Erfaring med htt-kommunikasjonsprotokoller som REST og SOAP
– Erfaring med bruk av Kubernets som applikasjonsplatform

Evalueringskrav:
Det er en fordel med kjennskap til:
– Ktor
– Typescript
– Node, Express, Webpack,
– Monitorering, f.eks Grafna, Prometheus, Sentry
– MQ
– Postgres QL, Oracle
– GraphQL

Andre krav:
– God til å dele egen kompetanse med andre
– Villig til å jobbe med parprogrammering
– Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
– Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling
– Evne til å omstille seg etter områdets prioriteringer og behov

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: