fbpx

ERP-rådgiver/prosjektleder søkes for anskaffelse og implementasjon for kunde i Oslo!

For kunde sentralt i Oslo søker vi en ERP-rådgiver/prosjektleder som kan bistå med å identifisere kundens behov samt foreta en RFI/RFP for valg av riktig ERP-system og leverandør.

Det er ønsket med en rådgiver som skal stå på kundens side og hjelpe dem forstå sine egne behov og prosesser, og hjelpe dem foreta de riktige valgene.

Kunden har over 100 ansatte, og viktige områder for ERP-systemet er bl.a. økonomi, lønn, finans, HR. Kunden er ikke en produksjonsbedrift, og det er i hovedsak finans som er de mest relevante områdene for ERP-systemet.

Om prosjektet:
Kunden har i dag et system for lønn, regnskap, ERP som setter visse begrensninger for dem. De bruker mye tid på manuelle prosesser og regnskapsteknisk arbeid, framfor å fungere som økonomirådgivere for virksomheten. De ønsker dermed å løse dette ved å implementere et nytt ERP-system.

Rolle: ERP Rådgiver/Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Du må ha erfaring med vellykkede ERP-implementasjoner tidligere.
– Du må ha grundig økonomiforståelse. Forstå de ulike begrepene som benyttes, og økonomiprosessene som er relevante for en slik ERP-anskaffelse og -implementasjon.
* Du burde forstå hvordan slik økonomisystem er bygget opp, for dermed å forstå kundens prosesser og hvordan dette systemet burde være utformet.
* Forstå effektive prosesser innen økonomifaget.
– Det er ønsket med noen som har en god forståelse for metodeverk/rammeverk som kan eller skal benyttes for en slik anskaffelse og implementasjon. Det er ikke nødvendigvis et krav at du har et spesifikt rammeverk du benytter, fordi det er en mulighet å benytte kundens rammeverk.
– Minimum 5 års relevant erfaring.
– Det er ønsket med en prosjektleder som personlig kan ta del i og sørge for at oppgavene blir gjennomført og drives framover, mer enn bare å koordinere at andre skal gjennomføre visse oppgaver.

Kunden er åpen for å benytte én ressurs for anskaffelsen, og en annen for implementasjonen, men håper å finne en rådgiver/prosjektleder som kan bistå med begge fasene.

For anskaffelsesfasen er det en fordel om du kjenner ERP-markedet i Norge.

For implementasjonsfasen er det en fordel om du er en prosjektleder som selv kan delta i gjennomføringen på kundens side. De har en liten IT-avdeling, og du vil dermed få en aktiv/deltakende rolle i prosjektet. Du vil samarbeide tett med økonomisjefen og en økonomigruppe, og være en sparringspartner for kunden som koordinerer interne ressurser, og samarbeider med leverandøren som skal ha hovedansvaret for å implementere systemet. I denne fasen er det også viktig å forstå endringsledelse, siden man skal jobbe tettere på selve brukerne av systemet, og man burde dermed kunne sette seg inn i og forstå deres situasjon.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: