fbpx

Vi søker en Tech-lead/Teknisk arkitekt til et spennende oppdrag hos Deichman Biblioteket!

Deichman bibliotek er Norges største folkebibliotek. I juni 2020 åpnet vi Deichman Bjørvika, som allerede har blitt en suksess med mer enn en 600.000 besøkende på 4.måneder. Biblioteket er et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum. I tillegg til Deichman Bjørvika består Deichman av 21 andre lokalbibliotek fordelt rundt i hele Oslo, med mange av de tilsvarende tjenestene som i Bjørvika.
Deichman vil designe og tilby sine tjenester med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester, og utfordrer de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt innhold.
De siste årene er det levert tjenester som nytt biblioteksystem, katalogiseringsverktøy, Deichman.no, tjenestekatalog, bookingløsning av utlånsrom og utstyr for publikum, bildelagringsløsning, sluttbrukerløsning for søk etter og lån av medier, logistikkverktøy for ansatte, innendørs veifinningsløsning m.m. En del av løsningene utvikles internt, mens andre løsninger kjøpes som hyllevareløsninger eller som eksternt utviklede løsninger på oppdrag fra Deichman.
Det skal i tiden fremover fortsatt leveres en rekke nye løsninger.

Deichman søker nå etter en Tech-lead/Teknisk arkitekt som vil være faglig leder av utviklingsteamet deres, i tillegg til å være en viktig ressurs i alle tekniske diskusjoner. Som teknisk arkitekt vil du også delta aktivt inn i utarbeidelsen av ny IKT-strategi/digitaliseringsstrategi som vil starte opp i begynnelsen av 2021.

Konsulentene vil inngå i utviklingsteam sammen med konsulenter fra andre firmaer og fast ansatte i Deichman. Konsulentene bør ha 5 års arbeidserfaring eller mer fra prosjekt/forvaltning med utvikling i relevante teknologier listet opp under.

Oppgavene vil være som følgende:
– Etablere en strategisk og fremtidsrettet løsnings- og teknologiarkitektur, og følge opp at utviklingen av våre systemer skjer i tråd med arkitekturmålbildet.
– Bryte ned målbildet i oppgaver og sammen med produkteier og tjenesteeiere prioritere tekniske oppgaver opp mot funksjonelle oppgaver.
– Ansvar og oppfølging av utviklingsteamet. Herunder optimalisering av utviklingsprosessen.
– Delta i nyutvikling og videreutviklingen av våre løsninger iht prioriteringer.
– Utredning og anbefaling av nye systemløsninger; herunder vurdering av egenutvikling sett opp mot kjøp av tjenester/3.parts produkter.
– Du vil ha en viktig rolle innenfor IKT-sikkerhetsarbeidet.

Rolle: Tech-lead/Teknisk arkitekt
Kompetansekrav:
– Lang erfaring innenfor systemutvikling/arkitekturarbeid.
– Du har erfaring med et bredt spekter av teknologier og innen områder som:
* Java, spring, spring-boot, microservices * Moderne webapplikasjoner (ES2015+, React) * Søk og indeksering (Elasticsearch) * Relasjonsdatabaser (SQL) * Linux som kjøreplattform * CI/CD * Versjonskontroll (git) * Konsumering og bygging av webtjenester (REST, XML) * Containers, Docker, kubernetes og skyløsninger
– Du har erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlig forbedringsarbeid; herunder automatisering av prosesser.
– Erfaring innenfor IKT-sikkerhetsarbeid
– Er oppdatert på offentlig digitalisering og arkitektur- og teknologitrender.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: