fbpx

Husbanken søker en Fullstack Utvikler med mye Frontend erfaring for et langvarig oppdrag!

Vi søker en Fullstack Utvikler med mye Frontend erfaring.

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi er i oppstart av gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig senior designer.
Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

– Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen,
– Saksbehandlingsløsing for kommunen som understøtter prosesser knyttet til vedtak, venteliste, tildeling av bolig, oppfølging i bolig, og administrasjon av leieforhold.
– Statistikkbank som skal gi beslutningsstøtte for både stat og kommuner.

Det er ønskelig om en utvikler med relevant kompetanse og erfaring til et tverrfaglig produktteam. Husbanken utvikler sine systemer som Single Page Applications (SPA) med Angular v8 og Spring Boot v2.2.6 pakket som Docker images. Disse kjører i OpenShift.

Hovedoppgaver
– Utvikling av Angular brukergrensesnitt
– Utvikling av Spring Boot back-end systemer for brukergrensesnitt
– Delta i utarbeiding av hypoteser og verifikasjon av disse
– Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Rolle: Fullstack Utvikler
Kompetansekrav:
– Angular
– HTML5 og CSS
– Spring Boot og Java 8/11
– OpenID Connect
– REST
– Jason Web Token

Bør ha kjennskap til:
– NPM
– Maven
– Docker

Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder:
– Offentlig sektor
– Behandling av personopplysninger
– Nasjonale komponenter
– Smidig utviklingsmetodikk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for teknologi og oversikt over trender innen fagområdet. Interesse og forståelse for både teknologi og forretningsrelaterte spørsmål. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: