fbpx

Vi søker erfaren utvikler med god kunnskap om CIM som kan hjelpe med å videreutvikle systemene for å lage og forvalte Statsnetts kraftsystemmodeller.

Oppdraget går ut på å tre inn i teamet som jobber med utvikling og drift av et sett av mindre – men tett samarbeidende – systemer som sammen skal koordinere konstruksjon, vedlikehold og forvaltning av en felles informasjonsmodell som i detalj beskriver det norske og nordiske kraftnettet.

I dag vedlikeholder Statnett parallelt flere formålsspesifikke modeller i egne systemer og miljøer, noe som medfører kvalitetsutfordringer og ekstrakostnader. For å øke kvaliteten søker Statnett å samle modelleringen i ett system. Formålsspesifikke modeller skal over tid kunne kontinuerlig og automatisk utledes fra denne felles modellen. Systemene skal også steg for steg lukke de manuelle bruddene i Statnetts digitale verdikjede hvor data manuelt overføres mellom systemer. Målet er å hjelpe Statnetts personell til å bruke sin tid på utfordringer i kraftnettet, ikke bruke tid på tilfeldige problemer grunnet data i forskjellige siloer.

Om kraftsystemmodeller
Modellene benyttes kontinuerlig i 1) kraftsystemplanlegging for å analysere og beslutte investeringer og fornyelser, 2) driftsplanlegging på mellomlang sikt for risikobasert vedlikeholdsplanlegging og koordinere driftsstanser, 3) driftsplanlegging på kort sikt for å sette markedskapasiteter og ekstraordinære preventive tiltak, 4) operativ drift (driftsøyeblikket) for å holde 50hz gjennom automatisk og manuell regulering av ubalanser og overholde strøm-/spenningsgrenser samt 5) i etterkant av driftsøyeblikket for avregning og 6) i etterkant av hendelser for feilanalyse. Gode, kvalitetssikrede modeller er kritiske for at Statnett skal nå sine mål.

Kraftnettet modelleres i henhold til en familie standarder som går under navnet ISO/IEC 61970 – Common Information Model (CIM) og Common Grid Model Exchange Specification (CGMES). I disse standardene defineres termer og relasjoner ved bruk av OMGs Unified Modeling Language (UML) og Object Constraint Language (OCL). Disse serialiseres og utveksles gjennom W3Cs Resource Description Framework (RDF) noe som gjør det naturlig å benytte tilhørende semantisk teknologier som RDF Schema, SPARQL, RDF*, OWL, SWRL, og SHACL. Utveksling av informasjon mellom systemer skjer via RDF/XML serialisering.

Modellene er sensitive og adgang skal kun skje etter tjenstlig behov. Modellene skal arkiveres i opptil 60 år.

Om systemet
Løsningen er påbegynt i form av en mikrotjeneste-basert arkitektur som kjører i Statnetts kontainerplattform Red Hat Openshift (Kubernetes). I dag leveres nettmodeller til én konsument med mange på ventelisten. Løsningen skal utvides betydelig og eksisterende komponenter refaktoreres og reimplementeres. Konsulenten vil ha innflytelse på videre retning.

Om teamet
Konsulenten vil tre inn i et etablert produktteam. Teamet skal styrkes mer men består i dag av én produkteier, én teamlead, to utviklere, én testleder, én designer og én løsningsarkitekt. I tillegg har vi jevnlig tilgang på fire fagpersoner fra nøkkelinteressentene.
Samarbeidsformen justeres kontinuerlig gjennom åpne diskusjoner i retrospektiv og teamet ser frem til å få inn nye perspektiver og idéer.

1.1 Arbeidsoppgaver
Prosjektet har beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen:
– Bistå i systemdesignvalg i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter. Identifisere relevante patterns og taktikker, og bistå i analytisk dekomponering og forfining av løsningsdesignet etter behov.
– Bistå løsnings- og systemarkitekter i analyse, valg og praktisk implementasjon av integrasjonstaktikker for programvarekomponenter.
– Dokumentere løsningsdesignet for ulike formål i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter, samt dokumentere grensesnitt.
– Analysere forretningsbehov, og omsette dette i føringer for valg av tekniske løsninger og løsningsstrategier
– Arbeid med utvikling og utvidelser av komplekse informasjonsmodeller

Rolle: CIM-Ekspert
Kompetansekrav:
– Bred erfaring med prinsipper/metoder for løsningsarkitektur og -dokumentasjon
– Bred erfaring med arbeid med komplekse informasjonsmodeller, og endring/utvikling av disse
– Erfaring med Common Information Model vektlegges spesielt
– Kompetanse om domenet rundt modellering av kraftsystemet
– Minimum 2 års høyere utdannelse innen IKT eller minimum 3 års høyere utdanning i kombinasjon med relevant erfaring med IKT-arbeid.
– Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: