fbpx

Vi søker en meget erfaren løsningsarkitekt til Ruter. Konsulenten må ha praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter, domeneansvarlige, teamledere og utviklere. Løsningsarkitekten vil rapportere teamleder, og vil i det daglige jobbe tett med teamleder, produkteier og resten av RuterSalg-teamet

Med hovedfokus på migrering av løsninger fra gammel til ny plattform vil det være viktig at ressursen evner å sette seg godt inn i teamets produktportefølje slik den foreligger i dag, forretningsbehov og nasjonale løsninger og føringer for billettering for å kunne gjøre gode vurderinger av nødvendige endringer, tilpasninger og nyutvikling.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
– Delta i tett dialog med forretning og IT for å skape en felles forståelse av krav og brukerhistorier
– På grunnlag av forretningskrav utarbeide løsningsarkitektur basert på prinsipper og føringer fra arkitekturrammeverket og den overordnede IT-arkitekturen
– Være ansvarlig for teknisk løsningsdesign og drive prosessene rundt dette
– Foreslå, analysere og vurdere ulike løsningsforslag og anbefale løsninger som ivaretar forretningsbehov, arkitekturprinsipper, sikkerhet o.l.
– Sikre at samspillet med andre løsninger internt i Ruter (f.eks. kundesenter, faktura, datavarehus) og eksternt hos samarbeidspartnere (f.eks. Entur) blir ivaretatt ved gjennomføring av endringer, videreutvikling og utvikling av nye tjenester
– Oppdatere dokumentasjon av løsningen ved endringer og videreutvikling, samt utarbeide dokumentasjon ved utvikling av nye tjenester
– Bistå teamet i valg av teknologi innenfor rammene av Ruters digitale plattform
– Bistå teamet i spesifisering, estimering og utredningsoppgaver
– Delta i arbeidet med å videreutvikle Ruters sentrale løsningsarkitektur
Rolle: Løsningsarkitekt

Kompetansekrav:
– Høyere teknisk utdannelse
– Dokumentert erfaring som løsningsarkitekt i tilsvarende roller
– God arkitekturforståelse
– Meget god forretningsforståelse
– Meget god teknisk forståelse
– Erfaring med streaming, mikrotjenester og hendelsesbasert arkitektur
– Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
– Kjennskap til Public cloud teknologier i AWS, Azure e.l.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Virksomhetsarkitektur rammeverket TOGAF
– Kompleks IT-arkitektur og -infrastruktur
– Kjennskap til AVRO
– Kjennskap til Docker og Kubernetes
– Nasjonal Ordredatabase (NOD) og oppbygning av tilhørende tjenester
– IT-løsninger på Android plattform og NFC-teknologi
– Utprøving og evaluering av standard og spesialtilpasset hardware (mobiltelefoner, nettbrett, kortlesere, printere m.m.)
– Kjennskap til Git, Confluence og Jira
– Kjennskap til Ruters IT-arkitektur og tjeneste-API
– Databaseteknologier, både relasjonsdatabaser og dokumentdatabaser

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
– Transport- og kollektivsektoren
– Løsninger for salg og betaling

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: