fbpx

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring søker en dyktig IT Arkitekt med erfaring fra statlig digitaliseringsprosjekter.

DFØ og Kulturdepartementet (KUD) har etablert et felles prosjekt «Digitilskudd» som skal utvikle en IT-løsning som skal gi oversikt over statlige tilskudd til frivillig organisasjoner. Tilskuddsløsningen skal omfatte innsamling av tilskuddsdata fra statlige tilskuddsforvaltere og en nettside hvor informasjon om statlige tilskuddsordninger, tildelinger av midler og annen relevant informasjon om tilskudd blir tilgjengelig og søkbart for de ulike brukergruppene. Løsningen som utvikles skal i første omgang omfatte statlige tilskudd til frivillig sektor, men planen er å videreutvikle løsningen til å omfatte alle statlige tilskudd.

Prosjektet er en videreføring av anbefalt tiltak i utredning om digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet. Denne og andre utredninger peker på at tilskuddsområdet kan forenkles og effektiviseres ved hjelp av digitale fellesløsninger. For å få til dette mener vi at vi må begynne med å få på plass grunnleggende infrastruktur og informasjon på tilskuddsområdet, som f.eks. et tilskuddsregister med en tilhørende nettside med oversikt over tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. Dette er et første skritt som kan gi store gevinster for både søkere og tilskuddsforvaltere.

Konkrete oppgaver vil være:
– Ansvarlig for at arkitekturen er i tråd med nasjonale føringer
– Bistå produkteier med involvering av interne og eksterne parter, roadmap etc
– Utarbeide løsningsforslag
– Omsette IT-strategi og målbilder til konkrete krav og retningslinjer

Rolle: IT Arkitekt

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha utdannelse på universitets/ høyskolenivå, relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende utdanning.
– Konsulenten må ha relevant arbeidserfaring som IT-arkitekt fra ett eller flere prosjekter med gode resultater.
– Konsulenten må ha god kjennskap til prinsipper for IT-arkitektur og metodeverk.
– Konsulenten må ha erfaring fra smidig utvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid.
– Konsulenten må ha svært gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.
– Konsulenten må ha god kjennskap til og erfaring med statlige tilskuddsordninger.
– Konsulenten må ha erfaring med statlig digitaliseringsprosjekter.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: