Azure nettverkskonsulent søkes til oppdrag


Heisann!

Det er behov for en Azure nettverkskonsulent med sterk kompetanse på Azure nettverksinfrastruktur og sikkerhet, med tilhørende forståelse av PaaS tjenestene App Services, Service Fabric (VM Scale sets og vnets), CosmosDB, Storage, SQL Databases og Application Insight. Jobben vil gå ut på å både konkretisere ønsket oppsett, men også utarbeide og gjennomføre en plan for migrering/oppgradering av eksisterende oppsett.

Dette er et kortvarig oppdrag, i utgangspunktet innenfor en måneds tid. Det er ingen krav til onsite, de har per nå stengt ned kontorene og jobber kun fra hjemmekontor.
Angående stillingsprosent så er 100% å foretrekke for å redusere kalendertiden på gjennomføringen, men lavere prosent går også fint.

Lokasjon: Oslo/Remote
Oppstart: etter avtale
Søknadsfrist: snarest
Varighet: 1 mnd
Stillingsprosent: 100 % (lavere stillingsprosent går fint for riktig konsulent)
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på monika@norway-consulting.no
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Monika Buås-Hansen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 482 92 935
Email: monika@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV