fbpx

Det er behov for en Azure nettverkskonsulent med sterk kompetanse på Azure nettverksinfrastruktur og sikkerhet, med tilhørende forståelse av PaaS tjenestene App Services, Service Fabric (VM Scale sets og vnets), CosmosDB, Storage, SQL Databases og Application Insight. Jobben vil gå ut på å både konkretisere ønsket oppsett, men også utarbeide og gjennomføre en plan for migrering/oppgradering av eksisterende oppsett.

Dette er et kortvarig oppdrag, i utgangspunktet innenfor en måneds tid. Det er ingen krav til onsite, de har per nå stengt ned kontorene og jobber kun fra hjemmekontor.
Angående stillingsprosent så er 100% å foretrekke for å redusere kalendertiden på gjennomføringen, men lavere prosent går også fint.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: