Helsedirektoratet utvikler ny digital tjeneste og søker løsningsarkitekt


Heisann!

Vi søker en løsningsarkitekt til Helsedirektoratet i Oslo. Helsedirektoratet trenger bistand med å utvikle DIGI-UNG programmet.

Formålet med DIGI-UNG programmet er å samordne og videreutvikle digitale helsetjenester på ungdommens premisser. Ungdommer skal kunne ha flere muligheter til å få informasjon, drive selvhjelp og motta hjelp på, i tråd med deres brukermønstre og gjennom samløse brukerreiser.

Programmet DIGI-UNG har behov for en løsningsarkitekt som skal bidra inn i implementeringsfasen. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk) men vil også kunne involveres i andre deler av programmet.

Arbeidsoppgaver vil i dette oppdraget være følgende:
– Utvikle og implementere målarkitektur og veikart for DIGI-UNG programmet
– Rådgi prosjektteamet og være en teknisk premissgiver på valg av arkitektur, funksjonaliteter og generell utviklingsstrategi knyttet til chat, søk og e-læring
– Rådgi DIGI-UNG programmet ang. arkitektur på tvers og samlet portefølje av applikasjoner/kapabiliteter
– Ivareta teknisk ansvar for DIGI-UNG løsninger innen integrasjon, samhandling og innholdsforvaltning
– Jobbe tett med ungdommer og sørge for at utviklingen gjøres i tråd med brukerbehovet og at løsningene er brukervennlige
– Jobbe tett med fagsiden i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forstå deres behov og finne gode tekniske og funksjonelle løsninger
– Utarbeide tekniske løsningsforslag

Rolle: Løsningsarkitekt

Kompetansekrav:
– Bachelor eller master fra teknisk høyskole eller universitet
– Minimum 3 års erfaring som løsningsarkitekt
– Inngående forståelse og erfaring med integrasjonsplattformer
– Erfaring med GDPR
– Erfaring med metodikk for smidig utvikling
– Er en god formidler som kan kommunisere godt med både brukere og teknologer
– Kan kommunisere godt norsk og engelsk skriftlig og muntlig
– Trives med teamarbeid og være en pådriver for endring

Evalueringskrav:
– Erfaring med søk, chat og/eller e-læring
– Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter
– Erfaring med innholdsmodellering og å jobbe med innhold som skal kunne brukes i flere kanaler (via APIer)
– Erfaring fra helsesektoren
– Erfaring som utvikler
– Erfaring med skyløsninger, spesielt Azure

Lokasjon: Oslo
Oppstart: februar
Varighet: 1 år + mulighet til forlengelse 6 + 6 mnd
Søknadsfrist: 18.01.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
– 2-3 referanser

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV