fbpx

Vi søker en løsningsarkitekt til Helsedirektoratet i Oslo. Helsedirektoratet trenger bistand med å utvikle DIGI-UNG programmet.

Formålet med DIGI-UNG programmet er å samordne og videreutvikle digitale helsetjenester på ungdommens premisser. Ungdommer skal kunne ha flere muligheter til å få informasjon, drive selvhjelp og motta hjelp på, i tråd med deres brukermønstre og gjennom samløse brukerreiser.

Programmet DIGI-UNG har behov for en løsningsarkitekt som skal bidra inn i implementeringsfasen. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk) men vil også kunne involveres i andre deler av programmet.

Arbeidsoppgaver vil i dette oppdraget være følgende:
– Utvikle og implementere målarkitektur og veikart for DIGI-UNG programmet
– Rådgi prosjektteamet og være en teknisk premissgiver på valg av arkitektur, funksjonaliteter og generell utviklingsstrategi knyttet til chat, søk og e-læring
– Rådgi DIGI-UNG programmet ang. arkitektur på tvers og samlet portefølje av applikasjoner/kapabiliteter
– Ivareta teknisk ansvar for DIGI-UNG løsninger innen integrasjon, samhandling og innholdsforvaltning
– Jobbe tett med ungdommer og sørge for at utviklingen gjøres i tråd med brukerbehovet og at løsningene er brukervennlige
– Jobbe tett med fagsiden i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forstå deres behov og finne gode tekniske og funksjonelle løsninger
– Utarbeide tekniske løsningsforslag

Rolle: Løsningsarkitekt

Kompetansekrav:
– Bachelor eller master fra teknisk høyskole eller universitet
– Minimum 3 års erfaring som løsningsarkitekt
– Inngående forståelse og erfaring med integrasjonsplattformer
– Erfaring med GDPR
– Erfaring med metodikk for smidig utvikling
– Er en god formidler som kan kommunisere godt med både brukere og teknologer
– Kan kommunisere godt norsk og engelsk skriftlig og muntlig
– Trives med teamarbeid og være en pådriver for endring

Evalueringskrav:
– Erfaring med søk, chat og/eller e-læring
– Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter
– Erfaring med innholdsmodellering og å jobbe med innhold som skal kunne brukes i flere kanaler (via APIer)
– Erfaring fra helsesektoren
– Erfaring som utvikler
– Erfaring med skyløsninger, spesielt Azure

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: