fbpx

Vi ser etter BI utviklere og arkitekter til prosjekt hos Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og det historiske IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Analyseløsningene deres er helt sentrale i dette. Datavarehus er i dag kilden til presentasjoner og dashboard i ulike kanaler, kilde for utlevering av data til ulike grupper, utlevering av styringsinformasjon, kilde for innsynshenvendelser som gjelder rett til innsyn i egne data.

Avdeling helseregistre søker bistand til å drifte og videreutvikle analyseløsninger basert på helseregistrene. Arbeidet skal blant annet resultere i løsninger som understøtter retting, videreutvikling og nyutvikling av løsninger basert på data fra NPR og KPR, for eksempel utvikling av innsynsløsning for NPR, og monitoreringsløsning for pakkeforløp, medisinsk strålebruk, løsninger for primærhelsetjenesten og overføring av produkter til andre. Registrenes nytteverdi skal økes ved mer oppdaterte, komplette og korrekte registerdata, med automatiserte prosesser for dataflyt og publisering og bruk for alle målgrupper. Datavarehusløsningen skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en mest mulig effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper.

Til dette arbeidet er det behov for bistand fra inntil 4 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam, hvor datavarehuset er en viktig del av avdelingens produksjonsinfrastruktur. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen i arbeidet med datamodellering og løsningsarkitektur og tilbudte ressurser må ha et ønske om å jobbe i tett samarbeid med organisasjonen og ulike pågående prosjekter.

Rolle: BI arkitekt/utvikler

Kompetansekrav:
– Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå
– Dokumentert kunnskap om Kimballs prinsipper og metode for BI-arkitektur
– Inngående kjennskap til datamodellering
– Minimum 3 års erfaring med utvikling av datavarehus for BI-arkitekt, minimum 2 år for BI-utvikler
– Minimum 3 års erfaring med avansert bruk av SQL for BI-arkitekt, 2 år for BI-utvikler
– Erfaring med løsningsarkitektur
– Erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
– Erfaring med bruk av Azure SQL-database

Evalueringskrav:
– Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring
– Erfaring med helsedata
– Erfaring med Visual Studio
– Erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger
– Kjennskap/erfaring til automatisert produksjon
– Bruk av SSAS
– Erfaring med R eller andre statistikkverktøy
– Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints
– Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: