fbpx

IMDi søker Prosjektleder i forbindelse med nasjonal satsing innen skjermtolking og andre digitale løsninger.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og jobber for å øke tilgangen på og bruken av kvalifiserte tolker. De har nå behov for en Prosjektleder som kan rigge, planlegge, strukturere og drive dette arbeidet. Prosjektleder vil jobbe i tospann med en fagperson i Avdeling tolk i IMDi, og prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet. Tolkefeltet er uregulert og komplekst og prosjektleder må derfor kunne identifisere relevante problemstillinger, løfte frem og involvere aktuelle aktører i disse, samt trekke inn intern og ekstern spisskompetanse i spørsmål der det er nødvendig. Prosjektleder skal i første omgang utarbeide en hovedprosjektplan for en nasjonal satsing innen skjermtolking og andre digitale løsninger, samt underprosjektplaner for hver av de fire delene av satsingen som igangsettes i løpet av 2. kvartal 2021. Prosjektplanene skal være et veikart for å gjennomføre arbeidet med den nasjonale satsingen. Videre skal prosjektleder og fagperson i samarbeid vurdere hvordan delprosjektene på best mulig måte kan løses innenfor inneværende år, herunder vurdere hva som kan gjennomføres og hva som kan igangsettes og overføres til 2022.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Dokumentert solid kompetanse innen Prosjektstyring og Prosessledelse
– Erfaring fra innføring og bruk av (ny) teknologiske løsninger i offentlig sektor
– Erfaring med kommunikasjonsteknologi

Evalueringskrav:
– Kjennskap til offentlig forvaltning
– Kjennskap til IMDi og direktoratets rolle som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Personlige egenskaper:
– God evne til å opparbeide tillit hos alle som blir involvert i prosjektet
– Evne til å se å se helhet, men samtidig dykke ned i detaljene
– Strukturert arbeidsform
– Gode samarbeidsevner
– Selvgående og løsningsorientert
– God på fremdrift og gjennomføring
– God på formidling og kommunikasjon, både muntlig og skriftlig
– Stor arbeidskapasitet

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: