Prosjektleder søkes til et spennende oppdrag hos IMDi


Heisann!

IMDi søker Prosjektleder i forbindelse med nasjonal satsing innen skjermtolking og andre digitale løsninger.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og jobber for å øke tilgangen på og bruken av kvalifiserte tolker. De har nå behov for en Prosjektleder som kan rigge, planlegge, strukturere og drive dette arbeidet. Prosjektleder vil jobbe i tospann med en fagperson i Avdeling tolk i IMDi, og prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet. Tolkefeltet er uregulert og komplekst og prosjektleder må derfor kunne identifisere relevante problemstillinger, løfte frem og involvere aktuelle aktører i disse, samt trekke inn intern og ekstern spisskompetanse i spørsmål der det er nødvendig. Prosjektleder skal i første omgang utarbeide en hovedprosjektplan for en nasjonal satsing innen skjermtolking og andre digitale løsninger, samt underprosjektplaner for hver av de fire delene av satsingen som igangsettes i løpet av 2. kvartal 2021. Prosjektplanene skal være et veikart for å gjennomføre arbeidet med den nasjonale satsingen. Videre skal prosjektleder og fagperson i samarbeid vurdere hvordan delprosjektene på best mulig måte kan løses innenfor inneværende år, herunder vurdere hva som kan gjennomføres og hva som kan igangsettes og overføres til 2022.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Dokumentert solid kompetanse innen Prosjektstyring og Prosessledelse
– Erfaring fra innføring og bruk av (ny) teknologiske løsninger i offentlig sektor
– Erfaring med kommunikasjonsteknologi

Evalueringskrav:
– Kjennskap til offentlig forvaltning
– Kjennskap til IMDi og direktoratets rolle som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Personlige egenskaper:
– God evne til å opparbeide tillit hos alle som blir involvert i prosjektet
– Evne til å se å se helhet, men samtidig dykke ned i detaljene
– Strukturert arbeidsform
– Gode samarbeidsevner
– Selvgående og løsningsorientert
– God på fremdrift og gjennomføring
– God på formidling og kommunikasjon, både muntlig og skriftlig
– Stor arbeidskapasitet

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 15.03.2021
Varighet: 15.06.2021, mulighet for forlengelse i 2×3 mnd
Søknadsfrist: 25.02.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Sourcing-teamet i NC

CV@norway-consulting.no

+47 465 19 838

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV