Informasjonssikkerhet konsulenter søkes til oppdrag for Helsedirektoratet (Penetrasjonstesting og kodegransking)


Heisann!

Helsedirektoratet søker konsulenter som kan bistå med gjennomføring av penetrasjonstester og kodegranskinger for året 2021. Oppdraget innbefatter tjeneste som er i forvaltning og utvikling. I tillegg er det ønske om bistand for ny prosjekter og oppgaver som kan startes i 2021.

Formålet med oppdraget er å avdekke sikkerhetsmessige svakheter i tjenester, som for eksempel kan muliggjøre kompromittering av tjenesten eller datalekkasje. Tester skal også avdekke sårbarheter eller svakheter i applikasjoner som er utviklet av Helsedirektoratet, standard programvare, teknisk arkitektur, antimalware og antivirus. I tillegg skal det adresseres svakheter i teknisk infrastruktur.

Oppdragsbeskrivelse
– Utarbeidelse av testplan med beskrivelse av testmetodikk pr. produkt – Gjennomføring av penetrasjonstester og kodegransking i henhold til metodikk og testplan
– Vurdering og rapportering av gjennomførte tester og presentasjon av funn

Sluttproduktet skal resultere i en rapport pr. produkt som beskriver:
– Hva som er testet, og hva som ikke er testet
– Beskrivelse av gjennomføring og metodikk
– Beskrivelse av funn og klassifisering av kritikalitet
– Forslag til utbedring av funn
– Beskrivelse av utestående risiko
– Presentasjon av rapporten

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 06.04.2021
Søknadsfrist: 04.03.2021
Varighet: 31.12.2021, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på monika@norway-consulting.no
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Monika Buås-Hansen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 482 92 935
Email: monika@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV