fbpx

Vi søker en prosjektleder til Norsk Helsenett.

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022.

NHN planlegger i disse dager hvordan denne oppgaven skal løses. Aksessene er delt opp i ulike arbeidspakker, basert på hvor mye det haster, tilgjengelig teknologi på kundens lokasjon og på hvilket segment kunden tilhører. Ulike pakker vil trolig realiseres på forskjellig vis og det vil derfor være forskjellige ressurser og underleverandører involvert.

NHN trenger bistand fra en ressurs som kan sikre planlegging og gjennomføring av disse endringene. Dette innebærer utstrakt kommunikasjon med kundeansvarlig i NHN og våre kunder, samt tett dialog med underleverandører som skal utføre endringene. Arbeidet vil også innebære å hente data og oppdatere data i forskjellige datakilder, dette innebærer for eksempel å holde styr på økonomien både for dette prosjektet hvordan endringene påvirker NHNs marginer.

Behovet vil være anslagsvis mellom 50% og 100%, dette vil avklares nærmere gjennom planleggingsfasen i de to første ukene av oppdraget.

Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig og helst innen 01.05.2021.

Det kan bli behov for bistand i andre prosjekter i NHN.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Konsulenten skal ha kompetanse og erfaring som prosjektleder der logistikk og kunde- og leverandørdialog er sentralt.
– Konsulenten skal ha minimum 3 års erfaring som prosjektleder
– Sertifisering på PRINCE2 practitioner eller tilsvarende.
– Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende relevante prosjekter/leveranser

Evalueringskrav:
– Erfaring fra tilsvarende prosjekter
– Erfaring fra helsesektoren.
– Fagkompetanse og kjennskap til markedet innenfor telekom
– Kompetanse til å sammenstille og analysere data fra ulike datakilder. (For eksempel gjennom Excel eller tilsvarende)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: