(UTLØPT) Inntil 4 utviklere med cloud erfaring søkes til cloud-prosjekt hos Norsk pasientskadeerstatning


Heisann!

Vi søker inntil 4 utviklere med skykompetanse, gjerne Azure.

Ressursene skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner. Videre skal det leveres fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.
Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal ressursene bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt.

Det kan hende at det blir andre utviklingsbehov som konsulentene må jobbe med. Det vil si at vi ønsker å ha noe fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver. Disse utviklingsoppgavene blir nærmere avklart underveis.

Rolle: Cloud developer

Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha god forståelse for skyteknologi og for utvikling i bruk av skyteknologi
– Konsulentene skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt
– Konsulentene skal ha relevant kompetanse ifht. bistanden som skal utføres
– Konsulentene skal oppgi og beskrive de 2-3 mest relevante referanser

Evalueringskrav:
– Konsulentene bør ha erfaring med bruk og utvikling i Microsoft Azure skyplattformen
– Konsulentene bør ha relevant erfaring med utvikling av integrasjoner, herunder REST API
– Konsulentene bør ha erfaring med containerteknologi
– Konsulentene bør ha erfaring med hybride løsninger (on prem og sky)

Lokasjon: Remote
Oppstart: asap
Varighet: 30.11.2021 + forlengelse 6 mnd
Søknadsfrist: 07.05.2021
Stillingsprosent: inntil 200%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no