(UTLØPT) Norsk Helsenett søker en erfaren ITIL-ekspert


Heisann!

Vi søker en erfaren ITIL-ekspert som kan bistå Norsk Helsenett med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegratortjenesten som skal etableres. I tillegg er det nødvendig å se dette i sammenheng med eksisterende ITIL-praksiser i Norsk Helsenett og øvrige regionale helseforetak. Du skal bidra til å løfte dagens ITIL-praksiser hos Norsk Helsenett og sørge for at tjenesteintegrator fungerer best mulig med hensyn til formål og øvrige oppgaver.

Som ITIL-ressurs skal du arbeide sammen med tjenestedesignere, prosjektleder, samt øvrige ressurser i prosjektet. Med ITIL som grunnmur vil prosjektet benytte rammeverket SIAM (Service Integration and Management) for å etablere denne tjenesten. Det er derfor nødvendig med god kjennskap til og praktisk erfaring med SIAM og hvordan prosessene designes og implementeres for å samspille et økosystem med fokus på verdikjeder.

Litt om tjenesteintegrator:
Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK)- økosystemet. Det inbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en felles leveransekanal for å levere en samlet AMK-tjeneste til AMK-sentralene på en trygg og god måte.

Kompetansekrav:
– Du må være senior, minst 5 års erfaring, og ha erfaring med etablering av ITIL-prosesser og rutiner for drift og forvaltning
– Sertifisering og erfaring innen ITIL
– Praktisk erfaring innen Service Integration and Management (SIAM) og hatt ledende rolle i å etablere funksjoner innen SIAM
– Erfaring med å innføre og tilpasse ITIL-prosesser i driftorganisasjoner
– Du må være etterettelig, effektiv og grundig. Samt ha gode kommunikasjons-egenskaper både muntlig og skriftlig
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er ønskelig at du er/har:
– Sertifisert innen SIAM
– Arbeidet med SIAM i løpet av de siste fem årene
– Erfaring fra store driftsorganisasjoner
– Kjennskap til ITIL CSI – Continual Service Improvement og Knowledge management
– Erfaring fra helsesektoren
– Teknisk og administrativ bakgrunn
– Erfaring med teamledelse

Lokasjon: Remote
Oppstart: Snarest etter kontrakt signering
Varighet: t.o.m 31.12.2021, med mulighet for forlengelse 6 måneder
Søknadsfrist: 01.06.2021
Stillingsprosent: 50-100 %

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no