fbpx

Vi søker 4 IKT konsulenter til langvarig oppdrag

Kan noen av disse oppdragene være noe for deg?

Som et ledd i endringene kunden står ovenfor vil fire IKT-ansatte inngå i transisjonsprosjekt for å etablere fremtidens IKT-plattform for nukleære IT-systemer. Plattformen vil overføres til NND ved virksomhetsoverdragelsen i 2024. Alle kundens ansatte (uavhengig av organisasjonstilhørighet) vil fortsette å benytte IKT-tjenester inntil virksomhetsoverføringen, og det er derfor behov for å leie inn kapasitet og kompetanse for å ivareta ansvarsområdene i linjeorganisasjonen.

2 driftsingeniører:
Lokasjon: 1 ressurs i Halden, 1 ressurs på Kjeller.

Ressursene jobber i team for å løse arbeidsoppgavene uavhengig av fysisk lokasjon. Rollen inngår i driftsgruppe Klient og Administrasjon.

Primære arbeidsoppgaver:
– Håndtere og løse 1. linje brukerstøtte gjennom sakshåndteringsverktøy og telefon/Teams. Noe teknisk støtte må utføres fysisk på lokasjon (på kundens områder)
– Håndtere bestillinger på PC og periferiutstyr fra organisasjonen
– Klargjøring og konfigurasjon av PCer
– Brukeradministrasjon
– Grunnleggende plattformadministrasjon av Microsoft 365
– Utføre PC-innkjøp fra leverandør og forvalte kundens sentrale lager av PCer og periferiutstyr
– Lisenshåndtering, herunder innkjøp av og tildeling av lisenser for programvare
Listen er ikke uttømmende, og det understrekes at konsulenten må være fleksibel og være pådriver for å løse alle oppgaver innenfor ansvarsområdet samt være en del av kapasiteten til hele IKT avdelingen.

Kompetansekrav:
– Erfaring med arbeid på help desk/brukerstøtte i et teknisk variert og komplekst miljø med høye forventninger fra de ansatte
– Erfaring med drift av klientplattformer i hybrid miljø – Lokal AD/Microsoft 365 (Microsoft InTune, Exchange Online, Sharepoint, Teams etc)
– Forståelse for IT-sikkerhet og praktisk bruk av InTune med Microsoft 365 ATP er en fordel
– Erfaring med klargjøring og konfigurasjon av PCer med Windows 10
– Erfaring med InTune eller andre device management-verktøy for iOS, Android og MacOS er en fordel
– Erfaring med scripting (Powershell eller tilsvarende) for Windows er en fordel
– Erfaring med logistikk og lagerhåndtering er en fordel
– Grunnleggende kunnskap om nettverk og infrastrukturtjenester er en fordel
Kompetansekravene må regnes som minimumskrav, og totalkompetanse og erfaring vil være en del av vurderingen.

Personlige egenskaper:
– I rollen er konsulenten IKTs ansikt utad mot organisasjonen. Serviceinnstilling og gode kommunikasjonsegenskaper vektlegges høyt.
– Ansvarsfull og sørger for at henvendelser fra brukerne blir løst i henhold til forventning
– Ser forbedringsområder og aktivt fremmer forslag om tiltak som gjør oss til å støtte brukerne våre bedre, eksempelvis gjennom økt grad av selvbetjening

Team Lead Infrastruktur
Lokasjon: 1 ressurs i Halden

Rollen har ansvar for å tilrettelegge for og utføre driftsoppgaver for sikker og forsvarlig drift av kundens infrastruktur. Rollen skal også koordinere oppgaver mot driftsleverandør og sørge for å videreutvikle kundens infrastruktur gjennom kontinuerlig forbedring i henhold til de ansattes behov og utvikling i trusselbildet. Rollen er fagmessig og operasjonelt ansvarlig for infrastruktur-teamet. Rollen leder driftsgruppe Infrastruktur.

Primære arbeidsoppgaver:
– Ansvar for og bidra med å utvikle målarkitektur for infrastruktur
– Ansvar for å implementere og drifte infrastruktur i henhold til målbilde gjennom bruk av underleverandører på drift og interne ressurser i IKT og kunden for øvrig
– Drive kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser gjennom manuelle forbedringer og automatisering
– Drift av kjernesystemer og applikasjoner
– Leverandøroppfølging på tjeneste- og driftsleverandører
– Arbeide aktivt mot organisasjonen for å utvikle infrastrukturen i henhold til de ansattes behov
– Bidra på problemløsning gjennom å fungere som 2. linje brukerstøtte

Kompetansekrav:
– Minst 10 års erfaring med drift og forvaltning av kompleks og forretningskritisk IKT infrastruktur og kjernesystemer
– Solid kunnskap om nettverk, infrastruktur, kjernesystemer og applikasjonsdrift
– God forståelse for IKT-sikkerhet og sikkerhetsstyring
– Erfaring med virtuelle plattformer basert på VMWare og/eller Nutanix er et krav
– Kjennskap til og praktisk erfaring med Windows 10, Microsoft 365 og E5 security spesielt er ønskelig
– Kjennskap til skybasert infrastruktur (Microsoft Azure eller Amazon Web Services) er ønskelig
– Erfaring med Microsoft Sentinel er ønskelig
– Erfaring eller kunnskap om programvaredefinerte nett (SDN) og virtualiserte nettverksfunksjoner (NFV) er ønskelig
– Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/Nato Secret
Kompetansekravene må regnes som minimumskrav, og totalkompetanse og erfaring vil være en del av vurderingen.

Personlige egenskaper
– IKT jobber aktivt mot organisasjonen og ønsker å være tett på alle ansatte. Serviceinnstilling og gode kommunikasjonsegenskaper vektlegges høyt.
– Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og ta eierskap til at de løses i henhold til forventningene
– Bidrar med fagkunnskap og deler dette med IKTs ansatte og organisasjon
– Gode lederegenskaper

Infrastrukturarkitekt/Driftsarkitekt
Lokasjon: 1 ressurs på Kjeller

Rollen har ansvar for å tilrettelegge for og utføre driftsoppgaver for å sikre sikker og forsvarlig drift av kundens infrastruktur. Rollen skal også koordinere oppgaver mot driftsleverandør og sørge for å videreutvikle kundens infrastruktur gjennom kontinuerlig forbedring i henhold til de ansattes behov og utvikling i trusselbilde. Rollen inngår i driftsgruppe Infrastruktur.

Primære arbeidsoppgaver:
– Bidra med å utvikle målarkitektur for infrastruktur
– Implementere og drifte infrastruktur i samarbeid med driftsleverandører
– Drive kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser gjennom manuelle forbedringer og automatisering
– Drift av kjernesystemer og applikasjoner
– Arbeide aktivt mot organisasjonen for å utvikle infrastrukturen i henhold til de ansattes behov
– Bidra på problemløsning gjennom å fungere som 2. linje teknisk brukerstøtte

Kompetansekrav:
Minst 5 års erfaring med drift og forvaltning av kompleks og forretningskritisk IKT-infrastruktur og kjernesystemer
– Solid kunnskap om nettverk, infrastruktur, kjernesystemer og applikasjonsdrift
– God forståelse for IKT-sikkerhet og sikkerhetsstyring
– Erfaring med virtuelle plattformer basert på VMWare og/eller Nutanix er et krav
– Kjennskap til og praktisk erfaring med Windows 10, Microsoft 365 og E5 Security spesielt er ønskelig
– Kjennskap til skybasert infrastruktur (Microsoft Azure eller Amazon Web Services) er ønskelig
– Erfaring med Microsoft Sentinel er ønskelig
– Erfaring eller kunnskap om programvaredefinerte nett (SDN) og virtualiserte nettverksfunksjoner (NFV) er ønskelig
Kompetansekravene må regnes som minimumskrav, og totalkompetanse og erfaring vil være en del av vurderingen.

Personlige egenskaper
– IKT jobber aktivt mot organisasjonen og ønsker å være tett på alle ansatte. Serviceinnstilling og kommunikasjonsegenskaper vektlegges høyt.
– Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og ta eierskap til at de løses i henhold til forventningene
– Bidrar med fagkunnskap og deler dette med IKTs ansatte og organisasjon

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: