fbpx

Vi søker en erfaren BI-utvikler til et langvarig oppdrag hos Helsedirektoratet. I avdeling helseregistre så er det en pågående satsning på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Oppdraget er stort, og Helsedirektoratet ser nå etter tre konsulenter som skal inngå i prosjektteamet for Prosjekt Allmennlegedata. Teamet skal jobbe med å utvikle nye statistikker og tilgjengeliggjøre helseinformasjon på internett og bak en påloggingsløsning. Prosjektet allmennlegedatas brukergrupper er fastleger, kommunalt helsetjenester, pasienter og pårørende og sentrale myndigheter. Det jobbes etter smidig metodikk, behovene defineres i brukerhistorier og det utarbeides prototyper på produktene som skal utvikles. BI-løsningene skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper.

Du kommer til å arbeide i et meget kompetent miljø, det er ønskelig at du er selvgående og løsningsorientert med relevant arbeidserfaring. Det er stort fokus på sikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse og lignende. Det er forventet at du både er bidragsyter og pådriver for disse prosessene.

Helsedirektoratet ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i nye problemstillinger. Du vil jobbe med å lage spørringer for innsamling, bearbeiding og tolking av informasjon. De ser etter deg som er avanserte SQL-programmerer, og som har kompetanse på Power BI. Du vil også bidra i dialog med brukere for å hente inn, tolke og dokumentere behov. Det er også ønskelig med erfaring rundt datamodellering.

Kompetansekrav
– Relevant utdanning fra høyskole / universitet
– Minimum 2 års dokumentert erfaring med SQL programmering
– Minimum 1 års dokumentert erfaring på Power BI
– Minimum 2 års dokumentert erfaring med MS SQL Server og tilhørende tjenester som SSIS, SSAS og SSRS
– Erfaring med å utarbeide krav, brukerhistorier, og løsningsbeskrivelser
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har erfaring med / kompetanse på
– Erfaring med helsedata
– Programmeringserfaring innen R
– Erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger
– Kjennskap / erfaring til automatisert produksjon
– Kompetanse innen datavisualisering
– Positiv innstilling, gode samarbeidsevner, «team-ånd»
– Erfaring med smidige metodikker som Lean, Scrum og Kanban
– Ønske om å lage gode løsninger for brukerne
– Erfaring med informasjonssikkerhet
– Kjennskap til offentlig sektor eller helsesektor
– Relevant utdannelse, kursing, sertifiseringer

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: