fbpx

(UTLØPT) Prosjektleder med GDPR kompetanse søkes til oppdrag hos Folkehelseinstituttet

Vi søker en erfaren prosjektleder med GDPR kompetanse til Folkehelseinstituttet i Oslo.

FHI har gjennomført en serie tiltak for etterlevelse av personvernforordningen (GDPR). Arbeidet med etterlevelse er dynamisk og bør jevnlig evalueres og forbedres. FHIs søsterorganisasjon i Danmark, Statens Serum Institutt (SSI), gjennomførte i 2020 et større arbeid med kartlegging av utbedringsbehov og tiltak for etterlevelse av personvernforordningen knyttet til forskningsprosjekter. FHI ønsker å se på erfaringene fra det danske arbeidet og kartlegge og igangsette tiltak som vurderes som aktuelle også i deres kontekst. Til å lede dette arbeidet trenger de en fulltids prosjektleder. Det er behov for god kjennskap til personvernforordningen spesielt, og arbeid med etterlevelse, rutiner og dokumentasjon generelt. Arbeidet vil innebære å samle, gjennomgå, trekke ut essens av et betydelig informasjonsmateriale og identifisere risiko i FHI-sammenheng. Det vil være mange involverte i prosjektet, med ulik fagbakgrunn, plassert ulike steder ved instituttet. Det kan være aktuelt å organisere arbeidet i flere delprosjekter. Det kreves svært gode samarbeidsegenskaper og solid erfaring med prosjekt/prosessledelse.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:
– Samle, gjennomgå og trekke ut essens av et betydelig informasjonsmateriale relatert til etterlevelse av personvernforordningen og personvernrettslig compliance ved FHI
– Utarbeide mandat og gjennomføringsplan for prosjektet i samarbeid med prosjekteier
– Utrede status og foreslå tiltak for etterlevelse av personvernforordningen i samarbeid med prosjekteier og fagavdelingene
– Lede arbeidet med å igangsette tiltak for etterlevelse av personvernforordningen ved FHI
– Rapportere, informere og kommunisere til interessentene av prosjektene
– Bidra i opplæring, innføring og forankring

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Bred kompetanse og erfaring innen prosjekt- og prosessledelse
– Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre prosjekter innen personvern, herunder arbeid med prosessforbedringer, etterlevelse, revisjon, rutiner og dokumentasjon
– Solid kunnskap om og dokumentert erfaring med dataforvaltning, personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet
– Erfaring med å evaluere virksomheters etterlevelse av personvernforordningen, vurdere og anbefale konkrete tiltak
– God til å strukturere og dokumentere resultater
– Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper

Evalueringkrav:
– Erfaring fra helsesektoren
– Erfaring fra register/dataforvaltning og forskningsmiljø
– Kjennskap til Folkehelseinstituttets ansvarsområder
– Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: