fbpx

Vi søker en funksjonell arkitekt til Helsedirektoratet i Trondheim.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, er registerforvalter for Norsk Pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). NPR inneholder helseopplysninger om alle som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. KPR inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune. Avdelingen jobber stadig med å utvide registrene med nye dataområder samt forvalte og videreutvikle dataområdene som allerede finnes i registrene. En viktig del av dette er god dokumentasjon.
I tillegg til at avdelingen har det daglige forvaltningsansvaret så pågår det arbeid i flere prosjekter som har fortløpende leveranser.

Det er derfor behov for bistand for å støtte fagressurser i oppgaver særlig knyttet til dokumentasjon av data og metadata og bistå i etablering av gode informasjonsstrukturer.

Prosjektet “Effektive Leveranser til HDP” skal sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helsedataprogrammet i henhold til oppgaver og rammer for Helsedataservice og Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Dataprodukter for både NPR og KPR skal produseres og overføres den nye Helseanalyseplattformen for å understøtte utleveringer til forskningsformål.

Det er behov for en ressurs av type funksjonell arkitekt med god forretningsinnsikt som kan:
– være en støttespiller til fagressurser og en sparringspartner til prosjektet
– bistå fagressurser i arbeidet med utforming av god og strukturert dokumentasjon på registerdata og metadata
– bistå i arbeidet med utformingen av gode prosesser og en teknisk løsning hvor fagressurser kan dokumentere registerdata

Rolle: Funksjonell arkitekt

Kompetansekrav:
– Relevant teknisk utdannelse
– Bred IKT-forståelse
– Dokumentert erfaring med informasjonsarkitektur
– Dokumentert erfaring med prosessutvikling
– God kjennskap til registerdata/store datamengder
– Minst tre års erfaring som funksjonell arkitekt
– Dokumentert erfaring med modelleringsteknikker (for eksempel prosessmodellering og brukerhistorier)

Evalueringskrav:
– Kjennskap til offentlig sektor
– Kjennskap til helsesektoren
– Kjennskap til informasjonssikkerhet og personvern
– Kjennskap til nasjonale helseregistre

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: