fbpx

Vi søker en senior Java-utvikler med erfaring innen arkitektur for stor norsk kunde.

Kandidaten som søkes skal jobbe i bindeleddet mellom utvikling og arkitekturen. Det er viktig at konsulenten er selvgående og kan ta tak der det trengs. Konsulenten vil bli gitt mye ansvar og får muligheten til å jobbe med spennende oppdrag for et av Norges største selskap.

Rollen vil bli plassert i en tverrfunksjonell gruppe av arkitekter og utviklere som jobber med et av de største teknologiløftene/moderniseringstiltakene i selskapet. Store monolittiske applikasjoner (KAS) blir delt opp i mikrotjenester, distribuert på en mer moderne kubernetes / Openshift-basert plattform. Avhengig av type tjeneste kan dette være på stedet (allerede på plass) eller offentlig sky (planlagt).

Migrering/refaktorisering av eksisterende tjenester fra eldre systemer og teknologi til en moderne mikrotjenestearkitektur. Aktivitetene vil inkludere både arkitektur- og utviklingsorienterte oppgaver, pluss eventuelle oppgaver som er nødvendige for å sikre at de (nye) tjenestene kjører som forventet i produksjonen (du bygger det, du kjører det, og om nødvendig, du fikser det).

Rolle: Utvikler / Arkitekt

Etterspurt kompetanse: Java, Docker, Spring Boot, Linux, kubernetes, Splunk, mikrotjenestearkitektur, løsningsarkitektur

Ønsket kompetanse: Telekomerfaring, Telenorerfaring, gjerne med COS. OpenShift, Grafana, Prometheus, VMWare, teknisk arkitektur, sikkerhetsarkitektur, database (Sybase, HANA, Neo4j)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: