fbpx

Prosjektet som konsulenten skal tre inn i som en teamarkitekt er «Fremtidens innkreving». Dette er et stort og spennende prosjekt for å modernisere systemene og prosessene som benyttes til håndtering av utleggskrav og gjennomføring av utleggsforretning. På sikt er målet å erstatte og på sikt sanere dagens eksisterende systemløsninger for dette.

Teamarkitekten har ansvaret for den tekniske kvaliteten på teamets leveranser. Det vil si at vedkommende skal sørge for at de vedtatte retningslinjene og prinsippene for arkitektur følges. Dette er 50%-rolle som vil kombineres med rolle som utvikler.

Kravene som rollen Teamarkitekt vil evalueres på er:
– Erfaring med arkitekturarbeid og arkitekt-ansvar på Java-prosjekter
– Erfaring med estimering av utviklingsoppgaver
– For øvrig de samme kravene som for Senior Java/Kotlin-utvikler

Skatteetaten ønsker å sette sammen prosjektteam som har en god og hensiktsmessig sammensetning mellom de ulike kompetansekategoriene. Skatteetaten vil vurdere sammensetningen av teamet i evalueringen. Det kan gjøre at en juniorressurs som i prinsippet scorer lavere i evalueringen enn en ekspertressurs velges fremfor ekspertressursen. Det vil være en totalvurdering av teamets sammensetning som vil være avgjørende. Evalueringen vil dermed gjennomføres per ressurskategori og de beste innenfor hver kategori vil være utgangspunkt for den endelige sammensetningen av teamet.

Krav til personlige egenskaper:
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder
– Evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers av ulike brukergrupper
– Evne til å ta initiativ
– Beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
– Kan lede, drive prosesser og få andre med deg – uten en formell lederrolle
– Analytisk, systematisk og strukturert
– Lyttende og åpen for andres ideer og innspill

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: