fbpx

Helseorganisasjon søker midlertidig økonomisjef. God og langvarig mulighet for riktig profil

For en organisasjon i helsesektoren, søker vi en konsulent som kan bistå som midlertidig økonomisjef i perioden april – desember + eventuell forlengelse.

Konsulenten vil få ansvar for foretakets finansielle planprosesser med følgende hovedarbeidsoppgaver:
– Foretakets finansielle drift, investeringer og likviditet
– Planprosesser, langtidsplaner, budsjett og prognoser
– Økonomisk styringsmodell herunder økonomisk fullmaktsstruktur
– Utvikling og drift av økonomiske og finansielle styringssystemer for foretaket, samt sørge for opplæring av relevante beslutningstakere og resultatansvarlige
– Økonomisk prestasjonsoppfølging av avdelinger på Hovedkontoret inkludert
– Prosjektporteføljen
– Likviditetsstyring og finansiering
– Foretakets skadeforsikring
– Øvrige relevante oppgaver tildelt av økonomidirektør

Rolle: CFO/Økonomisjef

Kompetansekrav:
– Økonomiutdannelse på masternivå eller tilsvarende.
– Minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende eller annen relevant rolle i større virksomhet
– Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Evalueringskrav:
– Senior erfaring med ovennevnte arbeidsoppgaver i større sammensatt virksomhet
– Senior erfaring i finansiell oppfølging av resultatansvarlige
– Vise forretnings- og organisasjonsforståelse, på senior nivå
– Effektiv og pedagogisk kommunikasjon med aktuelle interessenter

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: