Business intelligence konsulent og ønsker å bistå på samfunnsnyttig prosjekt fra etter sommeren? Statens Pensjonskasse søker flere profiler til langvarig mulighet


Søknadsfrist: Mai
Oppstart: Juni/august
Varighet: 6 mnd +
Lokasjon: Oslo
Onsite/remote: Hybrid
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Til Statens pensjonskasse søker vi inntil 5 Business intelligence konsulenter til forskjellige områder. Er aktuelt med både utviklere og arkitekter, og de er åpne for senior og junior profiler.

SPKs datavarehusmiljø består i dag hovedsakelig av Informatica PowerCenter og QlikSense, RStudio og Python brukes av deres analytikere. Datavarehusdatabasene kjører mot MS SQL Server, og SPK bruker Datædo til datamodellering. SPK ønsker å være fremtidsrettet innenfor datavarehus-teknologi og metode, og gjør derfor kontinuerlig vurderinger av hensiktsmessig teknologi bl.a. oppgradering til skyløsning. Informatica er i utfasing.

Rolle: BI konsulent/utvikler/arkitekt

Kompetansekrav (til utvikler):
– Relevant arbeidserfaring som datavarehus/BI-utvikler
– Erfaring med teknologi, konsepter og rammeverk innen utvikling av datavarehus/BI
– Erfaring innen (en eller flere):
* Analyse og løsningsdesign
* Datamodellering
* Rapportutvikling
* Idriftsettelse av datavarehusleveranser
* Testing

Evalueringskrav (til utvikler):
– Positivt med erfaring fra relevante oppdrag knyttet til tilsvarende fag-/bransjer som SPK (offentlig sektor og finans)
– Database
– Praktisk erfaring med konfigurasjon og oppsett av QlikSense/Informatica PowerCenter-miljø
– Positivt med erfaring med datavarehus/BI på sky-plattformer og/eller migrering til sky-plattform
– Positivt med erfaring med drift og utvikling av R Studio

Kompetansekrav (til arkitekt):
– Solid arbeidserfaring innen teknisk og/eller funksjonell arkitektur relatert til datavarehus/BI
– Erfaring med datamodellering fra flere oppdrag
– Erfaring med løsningsdesign samt innføring eller videreutvikling eller redesign av datavarehusløsninger

Evalueringskrav (til arkitekt)
– Positivt med erfaring fra relevante oppdrag knyttet til tilsvarende fag-/bransjer som SPK (offentlig sektor og finans)
– Forretningsorientert
– Positivt med erfaring med konsepter som Data Lake og/eller Data Mesh

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV