fbpx

Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen.Ønskede kvalifikasjoner:

– Høyere utdannelse fra høyskole / Universitet. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
– Inngående kjennskap til og erfaring med:
– Java, Kotlin og Spring Boot
– Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen o Docker, Kubernetes og helm
– Git
– GitOps, kontinuerlig integrasjon/utrulling (CI/CD pipeline) fortrinnsvis Gitlab
– AWS Public cloud
– Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer)
– verktøy for sentralisert logging – ElasticCloud og Fluentbit
– verktøy for monitorering – Data dog, Grafana, Prometheus og Prometheus Alert Manager
– enhets- og integrasjonstester i JUnit, Kotest, MockK, Kafka-streams-test-utils
– Python- og shell scripting
– Erfaring innen kollektivtransport-domene som ITxPT, SIRI-protokoll og transmodell
– Erfaring og kunnskap innen geolokasjon og geodata
– Erfaring med mikrotjenester, publish/subscribe pattern og hendelsesdrevet arkitektur
– Erfaring med smidige utviklingsmetoder og DevOps praksis i team
– Erfaring med datadrevet tilnærming i utviklingsløp
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11 , Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
-NPM, NodeJS og React

Høres dette interessant ut?

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: