fbpx

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet med en utvikler på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Webteamet.

Det nye backendet baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier med Kafka som kjernekomponent. De spesifikke tjenestene utvikles i Kotlin (Java), men tilpasses de konkrete behov. Leveransene i ny backend er organisert gjennom selvgående tverrfaglige team, hvor utviklerne sitter sammen med prosjektene.

For denne konkrete tilbudsforespørselen er behovet backendutviklere for webteamet, og utviklerne vil sitte sammen med de andre i teamet i Ruters lokaler.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
– Utvikle og videreutvikle backend-tjenester basert på tekniske løsningsbeskrivelser og brukerhistorier (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper)
– Delta i utarbeidelse i tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
– Bistå i valg av teknologi
– Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer Side 2 av 8
– Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
– Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
– Høyere relevant utdannelse, bachelor eller mer.
– Erfaring med å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. Minst 2 år.
– Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer), minst 1 år.
– Erfaring med utvikling i Kotlin, minst 2 år.
– Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes), minst 2 år
– Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og – prosesser med CI/CD, minst 2 år
– Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel DataDog, minst 1 år
– Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer, minst 2 år
– Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er, minst 2 år
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
– Erfaring med å utforme løsningsdesign
– Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Høres dette interessant ut?

Ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: