fbpx
Rollen som sikkerhetsrådgiver/-arkitekt vil være både operativ og rådgivende. Konsulenten skal bidra til å etablere og opprettholde nødvendig nivå av sikkerhet og personvern i både utvikling og dagens drift/produksjon. I tillegg skal rollen bidra til at akseptabelt nivå av sikkerhet og personvern etableres i tråd med NHN sine policyer og standarder, samt beste praksis for drift, når NHN flytter inn driften av reseptformidleren til egen driftsorganisasjon. Rollen krever bredt samarbeide på tvers av NHN og evt. deltakelse i ekstern dialog i helsesektoren. Oppdraget inkluderer blant annet følgende oppgaver:- Initiere, koordinere og gjennomføre risikostyring for reseptformidleren i tett samarbeid med tjenesteeier, herunder fasilitere ROS-analyser og bidra til utarbeidelse av tiltak
– sikre etterlevelse av NHN sitt styringssystem for sikkerhet og personvern
– planlegge, koordinere og gjennomføre egenkontroll/sikkerhetsrevisjoner
– utarbeide løsningsforslag for sikkerhetstiltak
– følge opp implementering av besluttede tiltak for økt sikkerhet i reseptformidleren, både utvikling og dagens drift
– beskrive, anbefale og følge opp etablering av sikkerhetsløsninger ifm. at reseptformidleren flyttes til NHN.
– rapportere status på sikkerhet og personvern, herunder status på iverksatte tiltak og vurdering av måloppnåelse og behov for kontinuerlig forbedring
– vedlikeholde risikobehandlingsplan
– forvalte og forbedre sikkerhetsrelaterte rutiner, policy og metodikk i tråd med NHN sine overordnede føringer og krav
– delta i opplæring og kompetansedeling innen sikkerhetsområdet
– bidra til kontinuerlig forbedring og læringsløkker
– bistå med videreutvikling og forvaltning av metodikk for sikker applikasjonsutvikling
– bistå i vurdering av sårbarheter og trusselmodellering
– evt. bistå i andre sikkerhetsrelaterte tiltak i SHPKonsulenten må ha minimum 3 års erfaring med sikkerhet og personvern fra forvalting og/eller prosjekter.

Bistanden skal utføres ved: NHN sitt kontor på Skøyen i Oslo, Verkstedveien 1.

Høres dette spennende ut? Da gleder vi oss til å høre fra deg!

Ikke nøl med å kontakte Johan om du har spørsmål, eller søk på stillingen direkte via skjemaet nedenfor.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: