fbpx

Fra fast arbeid til konsulent: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

Fra fast arbeid til konsulent

Overgangen fra fast ansatt til selvstendig IT-konsulent kan være krevende, og det er mange måter å gjøre dette på.

Hvis du ønsker å prøve konsulenttilværelsen for en kortere periode, kan du søke om permisjon fra din nåværende stilling i inntil ett år. Om du finner ut at konsulentlivet ikke er noe for deg, kan du gå tilbake til den faste jobben din.

Du kan snakke med arbeidsgiveren din og høre om det er noen mulighet for å gå over til en redusert stilling, slik at du kan kombinere din faste stilling med en jobb som selvstendig konsulent i en periode.

Er du allerede sikker på at du vil satse på karriere som selvstendig, kan du si opp stillingen din og gå direkte over til konsulenttilværelsen.

Ofte må man bare hoppe i det dersom man har 3 mnd. oppsigelsestid i sin nåværende stilling, siden konsulentoppdragene som oftest deles ut til de konsulentene som kan begynne med 0-2 mnd. frist og hvor det ikke er noen usikkerhet knyttet til dette.

Gode forberedelser er alfa og omega

Det er viktig å planlegge i god tid og sette en tidsplan. Begynn gjerne tidlig å se etter ledige konsulentoppdrag. For den rette konsulenten er ofte bedrifter villige til å vente noen måneder.

Hvis du er i et parforhold, kan det være lurt å ta med partneren din i prosessen rundt planlegging og oppstart. Regn ut hvor mye du minimum må tjene for at dere skal greie dere økonomisk i overgangsfasen. Det kan også være lurt å spare opp en buffer i forkant, slik at du kan greie deg uten inntekt, eller med lite inntekt, i et par måneder.

Hvorfor ønsker mange å starte for seg selv?

I kjølvannet av korona har mange fått øynene opp for hjemmekontoret og den friheten som følger med en større fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Denne økte fleksibilitet er en viktig grunn for at stadig flere ønsker å arbeide som selvstendige konsulenter. Som selvstendig kan du selv velge kunder og arbeidsoppgaver – og slik ha stor innvirkning på egen karriereutvikling. Friheten til å takke nei til oppdrag som ikke passer, er også gull verdt for mange.

Som selvstendig konsulent står du også mye friere til å selv bestemme hvordan du skal løse oppgaven du har påtatt deg, fremfor å måtte følge arbeidsgivers henvisninger. Dette gir rom for kreativitet og nyskaping.

For mange er det forlokkende med et arbeidsliv som stadig gir nye utfordringer og muligheter til rask kompetanseheving. Det er ikke gitt at man får dette i en fast stilling hos samme arbeidsgiver, år etter år.

Et annet aspekt som trekker mange mot et yrke som selvstendig konsulent, er økonomien. En senior IT-konsulent med spisskompetanse, ligger på toppen av inntektsstatistikkene i Norge.

Egenskaper som hjelper deg med å lykkes som konsulent

Tilværelsen som selvstendig IT-konsulent kan være usikker, og ofte vet du ikke når og hvor det neste oppdraget ditt blir. Du må kunne håndtere denne usikkerheten og trives med det. Du må også like å utfordre deg selv i nye situasjoner og kunne håndtere stadig skiftende arbeidskolleger og arbeidssteder.

Som konsulent er det forventet at du skal opptre på en profesjonell måte. Du må sette deg inn i både oppgavene og firmaet du skal arbeide for, før du møter opp. Husk på at den viktigste oppgaven din er å skape verdi for kunden.

Du bør være trygg på deg selv, både faglig og personlig – og kunne stå sentrert i den du er. Dette skaper en autoritet og ro rundt deg, som er avgjørende for at kunden får et godt inntrykk av deg. Det er videre viktig at du er engasjert og brenner for fagfeltet ditt og den oppgaven du skal løse. Dette bidrar med positiv energi i teamet. Slik får du stor tillitt og blir sett på som en god investering for kundene.

En god porsjon med selvinnsikt, evnen til å ta imot tilbakemeldinger uten å gå i forsvar og en ydmyk innstilling, vil hjelpe deg med å finne din plass ute hos kunden.

For å lykkes er det ikke bare viktig å løse oppgaven, men det er vesentlig at du løser den på en god måte som overgår forventingene til kunden. Da får du tommelen opp og en god referanse å ta med videre i karrieren.

 

Tips: Skaff den en mentor eller sparringspartner som kan hjelpe deg med egen personlig utvikling.

 

Reality-sjekk på egen kompetanse

Teknologien er i rask utvikling, og det kommer stadig nye områder og fagfelt som bedrifter må forholde seg til.  Det kan være vanskelig å kultivere spisskompetanse på alle områder internt i bedriftene, og det blir derfor stadig større etterspørsel etter konsulenter.

I arbeidsmarkedet i dag er det en tommelfingerregel at du må ha spisskompetanse innen ett eller flere områder for å kunne jobbe som konsulent. Grunnleggende kompetanse har man gjerne internt i bedriftene. Mens det er eksperten innen et helt spesifikt og avgrenset område som blir hyret inn som konsulent.

Du må altså ta en vurdering av egen kompetanse og definere hvilken spisskompetanse du kan tilby. Hva kan du? Hva har du erfaring med? Og ikke minst, hva liker du å jobbe med? Se også gjerne på om det er kurs eller sertifiseringer du kan ta for å heve kompetansen ytterligere.

Før du satser for fullt som selvstendig konsulent er det også lurt å ta en prat med et konsulentbyrå, som for eksempel Norway Consulting. Vi kan veilede deg og hjelpe deg med å vurdere om kompetansen din er etterspurt eller ikke, og også eventuelt råde deg i hvilken retning det vil være aktuelt å spisse kompetansen ytterligere.

I IT-verden blir man gjerne ansett som «senior» når man har fem års erfaring innen et fagfelt. Har du altså jobbet fem år som java-systemutvikler, vil du være en senior javakonsulent. Og det er gjerne nettopp senior konsulenter det er størst etterspørsel etter.

For helt nye teknologier kan det imidlertid være vanskelig å benytte fem år som rettesnor. I forbindelse med forskjellige front end-teknologier er det ikke mulig å være «senior» etter denne definisjonen, rett og slett fordi fagfeltene ikke er fem år gammelt enda.

Når du har tatt stilling til hvor du står i dag, kan du lage en plan for hvilke fagområder du ønsker å heve kompetansen din innen og hvordan du skal gå frem for å oppnå dette. Det vil gi deg en rød tråd og sørge for at du stadig blir en mer ettertraktet IT-konsulent.

Det aller viktigste for å bli hyret inn som konsulent er at du er dyktig i fagfeltet ditt og at du får formidlet dette på en ærlig, god og troverdig måte overfor kunden.