fbpx

Selskapsform: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

Velg riktig selskapsform

Når du skal drive næringsvirksomhet i Norge, må du registrere virksomheten din. Men først må du ta stilling til hvilken organisasjonsform du skal velge.

For de aller fleste som starter som selvstendige konsulenter i IT-bransjen, vil det falle naturlig å registrere et enkeltpersonsforetak. Men det kan også være aktuelt å starte et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Denne selskapsformen gir deg stor frihet, men denne friheten kommer også med et stort ansvar. Du er nemlig personlig ansvarlig for økonomien i virksomheten.

Av de organisasjonsformene du kan velge, er enkeltpersonsforetaket den som er lettest å starte. Det er ikke krav om startkapital, og det er få formelle krav du må oppfylle.

I utgangspunktet trenger du bare å registrere virksomheten i Brønnøysundregistrene, så får du tildelt organisasjonsnummer, og du er good to go!

Det er imidlertid noen ulemper knyttet til denne organisasjonsformen. Du stiller klart svakere enn vanlige arbeidstakere hvis du skulle bli syk eller arbeidsledig. Du har ikke rett på dagpenger i det hele tatt, og sykepenger får du først fra 17. sykedag.

Videre har du ubegrenset personlig ansvar for virksomheten. Går virksomheten konkurs, så er det du personlig som må betale utestående regninger. Du disponerer selv overskuddet i virksomheten, og kan betale ut så mye eller lite til deg selv som du ønsker.

Du må også være oppmerksom på at du er ansvarlig for å betale inn forskuddsskatt, og at du ikke får krav om dette automatisk. Her må du selv være proaktiv og sørge for at du søker om dette med en gang du starter. Du må også sette deg inn i reglene for merverdiavgift og passe på at du betaler inn den avgiften du skal.

Aksjeselskap (AS)

Hvis du ønsker å begrense sitt personlige ansvar og få de samme rettighetene som andre arbeidstakere, kan et aksjeselskap være aktuelt.

Det er krav om egenkapital på minimum 30 000 kroner for å starte et aksjeselskap. Velger du denne selskapsformen, kan selskapet også ha flere eiere.

Når selskapet er startet, ansetter du deg selv. Du får utbetalt lønn fra selskapet, men har ikke ansvar for eller tilgang til å disponere selskapets midler. Et eventuelt overskudd i selskapet kan utbetales som utbytte til eiere.

Når du starter et aksjeselskap er det aksjeloven som regulerer rettighetene og pliktene til aksjeselskapet. Du må ha et styre, og det skal blant annet gjennomføres både styremøter og generalforsamling i løpet av året.

Det er i tillegg en del regler å sette seg inn i når det gjelder ansvaret du har som arbeidsgiver. Du er ansvarlig for å trekke skatt av lønn før den utbetales, du må levere a-melding for ansatte og betale arbeidsgiveravgift. Du må også ta stilling til feriepenger og pensjon og andre rettigheter arbeidstakeren din (altså deg selv) har.

Du kan ta kontakt med både skatteetaten, altinn og en eventuell regnskapsfører for å få hjelp og informasjon om pliktene til et aksjeselskap.

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Hvis dere er to eller flere som skal drive virksomheten sammen, vil et ansvarlig selskap være et godt valg. Et ansvarlig selskap har mye til felles med et enkeltpersonsforetak. Den største forskjellen er at det er flere deltakere/eiere i selskapet.

Her er det heller ikke krav til startkapital, og deltakerne står personlig økonomisk ansvarlig for selskapet. Videre har du de samme rettene som ved et enkeltpersonsforetak når det gjelder sykdom og arbeidsledighet. Det er også de samme reglene for forskuddsskatt og merverdiavgift som ved et enkeltpersonsforetak.

Det finnes to varianter av ansvarlig selskap å velge mellom: solidarisk ansvar eller delt ansvar. Ved solidarisk ansvar er hver deltaker personlig ansvarlig for hele gjelden til selskapet. Det vil si at en kreditor kan rette et krav mot en av deltakerne istedenfor alle. Ved delt ansvar har hver enkelt deltaker bare ansvar for sin del av en eventuell gjeld, og kreditorer må rette krav mot hver deltaker separat.

Ansvarlige selskaper reguleres av selskapsloven, og ifølge den skal det settes opp en selskapsavtale med bestemmelser for selskapet når selskapet opprettes. Alle deltakere skal signere på denne avtalen.

Slik registrerer du virksomheten

Når du har bestemt deg for hvilken selskapsform du ønsker, må du registrere virksomheten. Det er to registre du må forholde deg til: enhetsregisteret og foretaksregisteret. Det koster ingenting å registrere seg i enhetsregisteret, men foretaksregisteret er det gebyr for.

 

Enhetsregisteret: Register med oversikt over samtlige foretak i Norge med tilhørende organisasjonsnummer.

Foretaksregisteret: Register tilknyttet Enhetsregisteret med utdypende informasjon om foretak, som bl.a. aksjekapital, vedtekter og ansvarsforhold.

 

Enkeltpersonsforetak

Hvis du har valgt et enkeltpersonsforetak, trenger du bare å registrere deg i Enhetsregisteret. Dette gjør du ved å fylle ut og signere skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Du må oppgi et navn på virksomheten din når du registrerer deg, og det er et krav om at navnet må inneholde etternavnet ditt. I svaret på søknaden, som du finner i innboksen i Altinn, ser du organisasjonsnummeret du har fått tildelt.

Aksjeselskap

Når du skal starte et aksjeselskap, må du fylle ut og signere skjemaet Stiftelse av aksjeselskap i Altinn. I denne prosessen må du lage et stiftelsesdokument og opprette vedtekter for selskapet. Du får svar i innboksen din i Altinn, og i dette svaret er det en lenke til registreringen i Foretaksregisteret.

Men før du kan registrere virksomheten i Foretaksregisteret, må du opprette en aksjekapitalkonto i banken og betale inn aksjekapitalen. Deretter må du be om en bekreftelse fra banken din. Når du har fått denne bekreftelsen, følger du lenken i svarmeldingen i Altinn som tar deg videre til Samordnet registermelding for registrering i Foretaksregisteret. Bekreftelsen fra banken skal legges ved når du registrerer deg i Foretaksregisteret. Hele styret må signere, og den som har bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt, må også signere.

Det koster 5 570 kroner å registrere et aksjeselskap i Foretaksregisteret. Du får svar i Altinn når virksomheten er registrert og organisasjonsnummeret er klart.

Ansvarlig selskap

Velger du et ansvarlig selskap, må selskapet først stiftes. Dette gjør du ved å skrive og signere selskapsavtalen sammen med meddeltaker.

Deretter registrerer du selskapet ved å fylle ut og signere skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Alle som er deltakere i selskapet, må signere på skjemaet. Ansvarlig selskap skal også registreres i Foretaksregisteret, og dette koster 2 250 kroner.

Når selskapet er ferdig registrert, kommer det svar i innboksen i Altinn med tildelt organisasjonsnummer.

 

 

Kilder:

Altinn – Valg av organisasjonsform

Andre organisasjonsformer – Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Enhetsregisteret VS Foretaksregisteret – Hva er forskjellen? | Enkeltmannsforetak (nyttiginfo.no)