fbpx

Hva er egentlig IT-konsulentformidling, og kan dette være en arbeidslivsstil som matcher deg?

What exactly is IT

Av Johan Lossius, CEO i Norway Consulting

Jeg har nå jobbet med IT-konsulentformidling i over 6 år, og har begynt å opparbeide meg en del kunnskap innen denne verdenen og dette yrket. Men når jeg prøver å fortelle folk hva jeg jobber med, så er det veldig få som har hørt om og i det hele tatt vet hva IT-konsulentformidling går ut på. Så det hender at jeg sier at jeg jobber med IT-rekruttering, selv om det egentlig ikke er sant. IT-konsulentformidling er ikke det samme som IT-rekruttering. Når man rekrutterer IT-ressurser hjelper man selskap ansette de riktige IT-ressursene, mens når man jobber med IT-konsulentformidling, så løser man kompetansebehovene for diverse kunder ved hjelp av innleide IT-konsulenter.

Så hva er egentlig forskjellen mellom IT-rekruttering og IT-konsulentformidling?

Når man jobber med IT-rekruttering er fokuset på å finne en person som matcher med selskapets verdier, selskapsprofil, en person som vil passe inn i miljøet, som ønsker å være ansatt for mange år fram i tid og skape verdi for bedriften, samtidig som vedkommende har riktig kompetanseprofil for jobben.

Når man jobber med IT-konsulentformidling er disse ovennevnte punktene også viktige, men fokuset er annerledes.

For å lykkes med IT-konsulentformidling og gjøre kundene fornøyde så må man ha et sterkt fokus på kvalitet, samt levere IT-konsulenter som har den riktige kompetansen, til de beste prisene, på rett tid og sted.

I IT-konsulentbransjen går prosessene raskere, fordi kundene som regel alltid skal få på plass konsulenten asap.

Fokuset er mer på salg og forretningsutvikling, nettverksbygging, relasjonsbygging, utarbeiding av tilbud, og å finne muligheter for samarbeid på tvers av selskapsgrenser. Man må evne å se løsninger der andre ser hindringer, og man må være kreativ for å finne matcher mellom IT-konsulenter og kunder.

Hvordan lykkes man med å gjøre kundene fornøyde?

Hvis man har 10 senior .Net-konsulenter som søker oppdrag, og man har 2 kunder som søker .Net-konsulenter, må man velge de aller beste av disse .Net-konsulentene, og fokusere på disse, utarbeide et tilbud som er så bra som mulig med CV og evt. annen dokumentasjon, slik at kunden velger å engasjere disse.

Når man jobber med IT-konsulentformidling selger man IT spisskompetanse. Man må derfor fokusere tiden og energien på de flinkeste ressursene som har realistisk sjanse til å vinne oppdraget, og viktigst av alt, vil gjøre en god jobb for kunden over lengre tid.

Hvordan finner man de beste IT-konsulentene?

Det gjelder å ha et stort nettverk. Underveis under arbeidet bygger man opp flere og flere kontakter og allierte, slik at når man får en kundehenvendelse som søker en bestemt IT-kompetanse, at man da har et solid leveranseapparat bak seg til å løse behovet.

Hvilke personer egner seg å jobbe innen IT-konsulentformidling?

Det som er viktig å påpeke er at IT-konsulentverdenen er en egen verden. Dette er noe som nye personer raskt legger merke til når de begynner i denne jobben. At det er en egen verden. Man trenger dermed tid for å sette seg inn i den, forstå den, samt forstå de ulike IT-begrepene som ofte brukes. Man trenger ikke å ha utdanning eller erfaring innen IT for å lykkes i denne jobben, men man må like å være i kontakt med mennesker og bygge relasjoner, samt være proaktiv i sin arbeidsmetodikk for å finne løsninger, konsulenter og matcher. Kort fortalt, man må like å jobbe med salg, forretningsutvikling, nettverksbygging, relasjonsbygging, forhandlinger og oppsøkende arbeid. Man må være people-smart, og god til å navigere i mellommenneskelige relasjoner. Man må like å snakke med mange forskjellige mennesker i løpet av en dag, og man må være komfortabel med personlig å oppsøke disse dialogene og relasjonene på egenhånd.

Dette er en veldig dynamisk jobb, hvor alle dager er forskjellige. Siden vi jobber med mennesker, så har alle man snakker med sine egne bekymringer, utfordringer og situasjoner som man trenger å forholde seg til og hjelpe dem løse. Det er dermed helt umulig å bli helt utlært i denne jobben, fordi man havner kontinuerlig i nye situasjoner som man må løse på best mulig vis. Det viktigste er dermed å opparbeide seg en generell kunnskap innen bransjen, for å kunne løse de utfordringene man møter på underveis på en kompetent måte.

Så et viktig punkt er at man virkelig trives med denne jobben. At den matcher ens egne interesser og personlige egenskaper. Fordi på den måten vil jobben bli mer som en livsstil, som man vil ønske å ha over mange år. Og når man har denne jobben i mange år, blir man god, og når man blir god, blir det utrolig gøy, givende og spennende å jobbe innen denne bransjen. Da vil man oppnå mye spennende på det norske konsulentmarkedet.

Hvor lang tid tar det å lære seg IT-konsulentformidling?

Det viktigste her er å påpeke at IT-konsulentformidling er en team-aktivitet. Det er dermed noe man må lære seg i samarbeid med et team. Dersom man er samlokalisert er det mye enklere å dele kunnskap og kompetanse, og være synkroniserte og koordinerte, og dermed få en forståelse for IT-konsulentverdenen og oppnå suksess.

Normalt, dersom man ikke tidligere har erfaring fra å jobbe innen IT-konsulentbransjen tar det normalt 6-12 mnd. før man bygger opp en kunnskapsbase som er tilstrekkelig til å kunne produsere resultater på egenhånd. Dersom man jobber 6 mnd. fulltid, så blir man flink og opparbeider seg mye kunnskap, og etter 12 mnd. har man som regel opparbeidet seg nok kompetanse til å kunne levere resultater konsekvent, forutsatt at det var en match for jobben og selskapet i utgangspunktet.

Hva er oppskriften for å lykkes i IT-konsulentformidlingsbransjen?

Fordi vi hele tiden utfører vårt arbeid basert på relasjoner og nettverk, og vi hele tiden er avhengige av aksept fra ulike aktører for våre tilbud og forslag, så er det en fellesnevner som er viktig å huske; nemlig at vi hele tiden omgås mennesker. Mellommenneskelige relasjoner er dermed alfa omega for å lykkes i denne jobben, og for å bygge opp de mellommenneskelige relasjonene er det spesielt tre punkter som er ekstra viktige å ha et bevisst forhold til. Disse er:

  • Å yte utmerket kundeservice overfor både kunder og konsulenter. Uansett hvor stort eller lite problemet er, eller hvor mange ganger du har fått samme spørsmål, så er svaret alltid «Ja, det skal jeg fikse så snart som mulig» med et smil om munnen, og så at man fikser saken ved første anledning. Dette skaper velvilje, og legger til rette for et langvarig samarbeid.
  • Å være entusiastisk/positiv. Det er ikke alltid man føler for å være entusiastisk, f.eks. hvis man får et avslag, men dersom ens tilnærming til jobben generelt sett er entusiasme, så smitter dette. Kundene blir entusiastiske over tilbudet ditt, konsulentene blir entusiastiske over å samarbeide med deg, og det bygges opp positive vibber forbundet med deg og selskapet ditt, og det tillater at du får utrettet mye, mye mer, enn om du har en annen holdning til arbeidet. Hvis man får en email fra noen som er misfornøyde, så responderer man bare upåvirket med en hyggelig og positiv melding om at det skal man løse. Eller evt. lar være å svare om emailen er useriøs. Selv om man skal være positiv og entusiastisk overfor kundene og konsulentene, så betyr ikke det at man skal finne seg i tull og useriøshet. Det betyr bare at man er profesjonell og skaper et samarbeidsklima som legger til rette for suksess.
  • Å være pålitelig. I denne bransjen foregår det konstante mellommenneskelige forhandlinger, og det kan være en kunst å klare å navigere seg gjennom dette landskapet samtidig som man oppnår det man ønsker oppnå. Det viktige her er å holde det man lover, at den informasjonen man deler er korrekt, og at om det er informasjon som er sensitiv som man ikke ønsker dele, at man da holder denne tilbake, framfor å fortelle unøyaktigheter. Man er avhengig av at folk har tillit til en, og det er disse langsiktige relasjonene som fører til at man klarer å bygge seg opp i denne bransjen, og da må man være pålitelig på veien for å lykkes med dette. Ellers blir arbeidet underveis forgjeves.

Hvordan ser en arbeidsdag ut?

Dette er spørsmålet som er veldig vanskelig å besvare, nettopp fordi man er ute i markedet og arbeider. Alle kundebehov er forskjellige fra hverandre, alle IT-konsulenter er forskjellige, og alle interaksjoner, forhandlinger og dialoger er unike, så det oppleves sjelden at noen dag er den samme, så lenge man har kundebehov å løse. Dersom man ikke har kundebehov å løse, må man ty til proaktivt arbeid. Bruke tiden på å bygge nettverket, eller ta unna forefallende arbeid, eller evt. å forhøre seg med sin kundebase om de har noen kompetansehull som trenger løses. Kort fortalt; dette er en jobb hvor man aldri går tom for arbeidsoppgaver, fordi det hele tiden er kunder som har behov for IT-kompetanse, og det alltid er meningsfullt arbeid å foreta seg for bedriften man er ansatt i. Spørsmålet er bare hvor store ens ambisjoner er, og hvor høyt man ønsker å nå.

Så for å oppsummere, det viktige er altså at man trives i jobben, er selvmotivert slik at man jobber systematisk over tid slik at det føles mer som en livsstil enn en jobb, samt at man har en driv og et ønske om å prestere slik at man vinner og vokser, samtidig som man feirer seirene underveis.

Kunne du tenkt deg å jobbe med IT-konsulentformidling?

Da er du velkommen til å ta kontakt med CEO Johan Lossius på +47 465 19 838 eller Johan@norway-consulting.no.

Vi er åpne for å ansette personer uten tidligere erfaring fra IT-konsulentbransjen, samt mer erfarne personer, så lenge det er en match.

Det er bare å ta kontakt dersom det er noe du lurer på eller du ønsker slå av en prat.

Norway Consulting

Norway Consulting

The place to connect!